Wie wij zijn

De Bohemian Circle is een eigentijdse eclectische wicca coven. Wij houden ons bezig met de viering van het leven, magisch werk, gratis opleidingen en betaalde consulten. De coven is in 2009 door (Tante) BEER & VOS gestart onder de naam Pragmagie en is in 2014 doorgestart onder de huidige naam met opleiding als belangrijkste doel. De coven heeft een Inner Circle van vaste leden en een Outer Circle van trainees en gastleden. Klik op onze namen voor meer informatie overons; wij hechten er aan transparant te zijn over onze kennis en ervaring

Wicca is een paganistische vruchtbaarheidsreligie die de cyclus het leven viert. Deze cyclus wordt gevierd in acht jaarfeesten, die samen het Jaarwiel vormen. Wicca is een religie en geen godsdienst; wij dienen geen goden, maar bezien ons zelf in verhouding tot de, tegengestelde, krachten in de natuur en het universum (+/-, vrouw/man, schepping/vernietiging, orde/chaos, yin/yan). Deze krachten worden gesymboliseerd door een godenpaar. In basis wordt dat paar gevormd door de leven barende godin en de bevruchtende god in één van hun hoedanigheden. Het belangrijkste uitgangspunt van wicca is, dat alles in het universum cyclisch is en niets eindigt, maar wel evolueert. 

Gerald Gardner is de grondlegger van de wicca. Hij heeft in de jaren ’50 van de vorige eeuw een hedendaagse religie ontwikkeld uit:

  • Lokaal in Zuid Engeland overleverde Keltische en Saksische paganistische tradities
  • De initiatierituelen van de Vrijmetselarij
  • De rituele magie van Alexander Crowley / OTO (Ordo Templi Orientalis)

Gardner leverde geen uitontwikkeld geheel, maar hij stelde zich op het standpunt: neem wat er is en pas het aan naar wat voor jouw werkt in jouw omstandigheden. Daaruit zijn verschillende tradities ontstaan, sommigen zeer vasthoudend aan de zelf doorontwikkelde leer (Gardnerian Wicca en Alexandrian Wicca) en anderen wat vrijer en meer eclectisch (Saxon Wicca en vele anderen).

De Bohemian Circle is zo’n eclectische coven: wij doen wat voor ons goed werkt. Onze rituelen zijn een mix van Gardnerian Wicca en OBOD-druiderij en worden bij gelegenheid aangevuld met elementen van Germaanse en Grieks/Romeinse tradities. De ontwikkeling van Wicca door Gardner en de ontwikkeling van de traditie van de Orde van Barden, Ovaten en Druiden (OBOD) doorzijn vriend Ross Nichols heeft parallel gelopen. Daardoor zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide tradities. Wat wij doen wordt binnen de OBOD ook wel Druidcraft genoemd.

Waar wicca de religieuze kant van de coven is, is hekserij de dienstverlenende kant en dat betekent jezelf, je naasten en je omgeving naar eigen vaardigheid helpen met divinatie, heling en advies.

Er is veel over te zeggen over de achtergronden van wicca. Kijk daarom ook onder THEMA'S  

Ons logo beeldt het vrouwelijke en het mannelijke uit (vagina en fallus). Samen worden zij één in de waarheid van het pentagram (lucht, vuur, water, aarde en spirit). De energie straalt licht in de duisternis.

De naam van de coven grijpt terug op de vrije geesten van het fin de ciécle van de 19e eeuw, de kunstenaars en intellectuelen die de basis legden voor de verworven vrijheden van deze tijd. Net als bij hen staan levenslust,  liefde, vriendschap en plezier  bij ons aan de basis.  Tevens verwijst de naam naar het nog redelijk ongerepte natuurschoon van de Bohemen en in romantische zin op de puurheid en de magie van het zigeunerbestaan (de reizigers).