Wie wij zijn

De Bohemian Circle is een eigentijdse wicca coven.  De coven is op 21 september 2009 door Beer & Vos gestart. Opeleiding, doorgeven van kennis in wicca/hekserij was daarbij het belangrijkste doel. Wij doen dit zoveel mogelijk gratis of tegen kostprijs, want spirituele ontwikkeling is ons inziens geen verdienmodel. 

Wicca is een neo-paganistische vruchtbaarheidstraditie en geeft een hedendaagse invulling aan de oeroude tradities rond de cyclus van het leven. Daarbij symboliseren de kosmische kracht/bewustzijn waaruit alles voortkomt in een duaal, elkaar aanvullend godenpaar: de oermoeder en de oervader.  

Wij baseren ons op de traditie van de Saex Wica ofwel Saksische Wicca van Raymond Buckland  (1934-2017). Dit is een meer moderne en toegankelijker Germaanse versie van de oorspronkelijke (Keltische) wicca uit 1950  zoals deze door Gerald Gardner (1884-1964) is ontwikkeld.  

Er zijn vele varianten van wicca en andere neo-paganisische stromingen, zoals asatru en druiderij, maar wat voor elk spiritueel pad uiteindelijk de enige waarheid is, is de verhouding tussen jezelf en de oerkrachten van het leven, de natuur, het universum. Daarin zijn de paden gelijk, alleen de ceremonie verschilt.   

 Ook onderscheidend voor wicca is het werken in een coven, een cirkel van gelijkgestemden, die tot doel heeft zichzelf en elkaar voortuit te helpen op het spirituele pad. De coven houdt zich bezig met de viering van de feesten van het jaarwiel, magische werk, divinatie, heling en vooral opleiding.

De coven bestaat uit ingewijde leden, neofieten en gastleden en wordt aangevoerd door The Elders: Tante BeerVos en Raven.    

Wij zijn wiccans, maar noemen onszelf ook wel heksen. Echter, er is een subtiel onderscheid tussen hekserij en wicca. Hekserij  is geen religie maar vooral individuele dienstverlening aan anderen met divinatie, natuurmagie en heling op basis van de persoonlijke aanleg daarvoor.  Dit is weliswaar geincorpereerd in wicca en maakt elke wiccan in die zin tot een heks, maar niet elke heks is een wiccan. 

De naam van de coven grijpt enerzijds terug op de vrije geesten uit de belle epoque (1870-1914) aan wie wij veel van onze huidige vrijheden te danken hebben. Net als bij hen staan de vrije gedachte, levenslust,  liefde, vriendschap en plezier bij ons aan de basis van wat wij doen.  Anderzijds  verwijst de naam in romantische zin naar het vrije leven en de magie van de 'reizigers'.

Ons logo beeldt het vrouwelijke en het mannelijke uit. Samen worden zij één in de geestrelijke waarheid van het pentagram (lucht, vuur, water, aarde en spirit). De vrijkomende energie van hun samengaan straalt licht uit in de duisternis