Wie wij zijn

De Bohemian Circle is een eigentijdse wicca coven.  De coven is op 21 september 2009 door (Tante) BEER & VOS gestart met opleiding als belangrijkste doel. Wij doen dit zoveel mogelijk gratis of tegen kostprijs, want spirituele ontwikkeling is ons inziens geen verdienmodel. 

Wicca is een neo-paganistische vruchtbaarheidstraditie en geeft een hedendaagse invulling aan de oeroude tradities rond de cyclus van het leven van mens, dier en natuur. Wicca is geen godsdienst. Wij dienen geen goden.  Wel symboliseren wij de duale oerkrachten van orde en chaos, creatie en vernietiging, etc. in een godenpaar: de oermoeder en de oervader.  

Wij baseren ons hierbij op de traditie van de Saex Wica ofwel Saksische Wicca van Raymond Buckland  (1934-2017). Dit is een meer moderne en toegankelijke Germaanse versie van de oorspronkelijke (Keltische) wicca uit 1950  zoals deze door Gerald Gardner (1884-1964) is oontwikkeld.  

Er zijn vele varianten van wicca en aanverwante neo-paganisische stromingen, zoals asatru en druiderij, maar wat voor elke spiritueel pad uiteindelijk de eneige waarheid is, is de verhouding tussen jezelf en de oerkrachten van het leven, de natuur, het universum. De rest is ceremonie poppenkast zou Gerard van het Reve zeggen)en heeft hoofdzekelijl tot doel  om een scheidslijn te vormen tussen de maalstroom van het dagelijks leven en de momenten van spirituele beleving. Het is vooral de ceremonie die onderscheidend werkt tussen de verschillende stromingen, niet de spirituele inhoud..   

 Ook onderscheidend voor wicca is het werken in een coven, een groep van gelijkgestemden, die tot doel heeft zichzelf en elkaar voortuit te brengen op het spirituele pad. De coven houdt zich bezig met de viering van de feesten van het jaarwiel, magische werk, divinatie, heling en vooral opleiding. De coven kent een Inner Circle van ingewijde leden aangevoerd door de Elders (Beer, Vos en, Raven) en een Outer Circle van leerlingen / neofieten en gastleden.   

Wij zijn wiccans en noemen onszelf ook wel heksen, maar er is een subtiel onderscheid tussen zuivere hekserij en wicca. Hekserij is namelijk in zijn aard niet ceremonieel, werkt niet met een coven en niet met of goden of godinnen. Hekserij is vooral individuele dienstverlening aan anderen met divinatie, magie en heling op basis van je persoonlijke aanleg.  Dit is weliswaar geincorpereerd in wicca en maakt elke wiccan in die zin tot een heks, maar niet elke heks is een wiccan. Hekserij is overigens geen gave, iedereen kan de onderliggemde technieken leren, maar je moet er wel echt voor gaan..

De naam van de coven grijpt enerzijds terug op de stroming van kunstenaars en vrijdenkers uit de belle epoque (1870-1910) die de tegencultuur vormde van de bourgeoisie en aan wie wij veel van onze huidige vrijheden te danken hebben. Net als bij hen staan de vrije gedachte, levenslust,  liefde, vriendschap en plezier bij ons aan de basis van wat wij doen.  Anderzijds  verwijst de naam in romantische zin naar het vrije leven en de magie van de 'reizigers'.

Ons logo beeldt het vrouwelijke en het mannelijke uit (vagina en fallus). Samen worden zij één in de waarheid van het pentagram (lucht, vuur, water, aarde en spirit). De vrijkomende energie van hun samengaan straalt licht uit in de duisternis