Wie wij zijn en wat wij doen

Wij zijn in de pagan-wiccan wereld bekend als Tante Beer en Vos (klik op de naam voor meer info). Bijgestaan door Raven zijn wij met zijn drieen de Elders van de pagan-wiccagroep Bohemian Circle. Samen hebben wij bijna 100 jaar ervaring met sjamanisme, druiderij, wicca, hekserij, Europese mythologieën en Westerse esoterie.

Een stukje historie

Wij zijn met de  Bohemian Circle begonnen als wicca coven met als doel in de vraag naar kennis over wicca en hekserij te voorzien. Dit heeft 10 jaar lang tot aan de coronapandemie goed gewerkt en wij hebben diverse mensen tot wiccapriester(es) mogen verheffen of daarin bijscholen.
In de coronatijd hebben wij de opleiding deels uitgeschreven en gratis online gezet als een wat bredere paganistische basiscursus. Deze bleek zeer succesvol en heeft veel studenten getrokken in alle leeftijdsgroepen. Sommigen haakten na enige tijd weer af omdat het niet hun ding bleek te zijn en anderen vroegen en kregen meer.

Na twee jaar coronapandemie werd het weer tijd om onze cirkel uit te breiden.  Als we kijken naar wat de meeste mensen willen blijkt de vorm van een ouderwetse coven vaak lastig. De behoefte aan kennis is weliswaar blijvend, maar dat de behoefte aan regelmatige deelname aan een praktiserende coven is echter niet altijd haalbaar. Juist het elkaar regelmatig zien en samen ervaren en groeien is essentieel voor het bestaan van een coven.  Dit kan nog steeds. Je kan zo vaak je wil of kan meedoen met de Jaarvieringen, rituelen , volle maan viering, covenavonden en workshops. Je kan ook af en toe eens komen, om te kijken of het wat voor je is. We hebben inmiddels een leuk aantal mensen die  elkaar regelmatig ontmoeten en  mensen die maar af en toe meedoen. Daarnaast volgt iedereen in zijn eigen tempo de online lessen.

Bohemian Circle:

Al ruim tien jaar vormen wij met de Bohemian Circle een leuke los/vaste groep mensen die vanuit een pagan-wiccan wereldbeeld interesse hebben voor Europese mythologie en esoterie. Wij werken vanuit de Saex Wica ofwel Saksische Wicca, een door Raymond Buckland ontwikkelde meer moderne en eclectische vorm van Gardnerian wicca.  

(Online) opleidingen
Een brede paganistische basisopleiding is beschikbaar op deze website. Aanmelding per email voor een kennismakingsgesprek. Er is altijd mogelijk contact te leggen met ons voor vragen. Behoudens een kleine kostenbijdrage voor de website (€10,00 m.i.v. 2022) is de cursus gratis. Cursisten kunnen na voltooiing worden ingewijd in de Saex Wicca, maar alleen als wij ze geschikt achten en wij elkaar hebben leren kennen op een aantal jaarvieringen en of bijeenkomsten.  Dat zelfde geldt voor de  opleidingen voor gevorderden op het gebied van divinatie en magie. Je kan alleen de online lessen volgen maar als het even kan, zouden we je af en toe eens willen zien op een bijeenkomst. Wicca moet je beleven en daarbij kan een groep echt een meerwaarde zijn.

Groepsactiviteiten

Er worden  geselecteerde jaarvieringen (dus niet allemaal), een aantal workshops en enkele volle Maan vieringen georganiseerd (zie Agenda). Ook zijn er coven avonden  met  oefenmogelijkheden.  Soms kunnen hier ook belangstellenden aan meedoen uit ons emailbestand  of lid zijn van onze openbare facebookgroep Bohemian Circle. Sommige viering doen wij samen met andere groepen en 1x per jaar is er een open viering. 

Diensten
Wij leveren tegen een reële vergoeding diensten zoals divinatie, magische werk en passageriten (o.a. handfasting, scheiding, naming).

Betekenis Bohemian Circle

De naam grijpt enerzijds terug op de vrije geesten, de Bohemiens, uit de Belle Epoque  periode (1870-1914) aan wie wij zowel veel van onze hedendaagse vrijheden als de herleving van het paganisme te danken hebben. Net als bij hen staan de vrije gedachte, levenslust,  liefde, vriendschap en nieuwgierigheid bij ons aan de basis van wat wij doen.  Anderzijds  verwijst de naam in romantische zin naar het vrije leven en de magie van de 'reizigers'. Het leven als traveller die de jonge Buckland nog heeft gekend.

Ons logo beeldt het vrouwelijke en het mannelijke uit. Samen worden zij één in de spirituele waarheid van het pentagram (lucht, vuur, water, aarde en spirit). De vrijkomende energie van hun samengaan straalt licht uit in de duisternis. De kracht die creëert.