Wie wij zijn en wat wij doen

Wij zijn in de pagan-wiccan wereld bekend als Tante Beer en Vos (klik op de naam voor meer info). Bijgestaan door Raven zijn wij met zijn drieen de Elders van de wicca coven Bohemian Circle. Samen hebben wij bijna 100 jaar ervaring met sjamanisme, druiderij, wicca, hekserij, Europese mythologie en esoterie.

Een stukje historie

Wij zijn met de  Bohemian Circle begonnen met als doel in de vraag naar kennis over wicca en hekserij te voorzien. Tien jaar lang, tot aan de coronapandemie, hebben wij diverse mensen tot wiccapriester(es) mogen verheffen in onze eigen moderne variant van Gardnerian Wicca.
In de coronatijd hebben wij de opleiding uitgeschreven en online gezet als gratis basiscursus. Dat bleek een succes tijdens de lockdowns en ook no nog. omdat mensen zich moeilijk vrij kunnen maken voor maandelijkse trainingsavonden. De  coven komt daarom ook alleen nog bij elkaar voor vieringen en themabijeenkomsten.

Wat wij doen

(Online) opleidingen
Wij hebben een gefaseerd opledingstraject dt gericht is op de ontwikkeling van je persoonlijke verhouding tot de kosmos, de aarde, het leven en de natuur. In de online basisopeleiding bieden wij de belangrijkste bouwstenen hiervoor. Je  leert niet hoe het 'moet', maar hoe het 'kan'.  De basisopleiding is beschikbaar op deze website. Je kan je per email of een PB via onze (openbare) facebookgroep aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Behoudens een kleine kostenbijdrage voor de website (€10,00 per jaar) is de cursus gratis. Cursisten kunnen tussntijds te rade bij de Elders. Na voltooiing kan je worden ingewijd in de eerste graad, maar alleen als wij ze geschikt achten en wij elkaar ook echt hebben leren kennen via de vieringen en themabijeenkomsten. Immers wicca is iets dat je moet ervaren/beleven en niet iets wat je alleen uit een boek kunt leren. Tot aan je inwijding ben je aspirant lid ofwel neofiet en daarna volwaardig lid.

Bijeenkomsten

Per jaar wordt er een geselecteerd aantal jaarvieringen (dus niet allemaal), enkele Volle Maan vieringen en een paar themabijeenkomsten georganiseerd (zie Agenda). Ook zijn er coven avonden  met  oefenmogelijkheden.  Soms kunnen hier ook belangstellenden aan meedoen uit ons emailbestand  of die lid zijn van onze openbare facebookgroep Bohemian Circle. Sommige viering doen wij samen met andere covens en 1x per jaar is er een open viering. De bijeenkomsten zijn afwisselend in Rotterdam en Den Haag.

Consulten
Wij leveren tegen een reële vergoeding diensten zoals divinatie, passageriten en energetische huisreiniging.

Betekenis Bohemian Circle

De naam grijpt enerzijds terug op de vrije geesten, de Bohemiens, uit de Belle Epoque (1870-1914) aan wie wij zowel veel van onze hedendaagse vrijheden als de herleving van het paganisme te danken hebben. Net als bij hen staan de vrije gedachte, levenslust,  liefde, vriendschap en nieuwgierigheid bij ons aan de basis van wat wij doen.  Anderzijds  verwijst de naam in romantische zin naar het vrije leven en de magie van de 'reizigers'. Het leven als traveller die de jonge Buckland nog heeft gekend.

Ons logo beeldt het vrouwelijke en het mannelijke uit. Samen worden zij één in de spirituele waarheid van het pentagram (lucht, vuur, water, aarde en spirit). De vrijkomende energie van hun samengaan straalt licht uit in de duisternis. De kracht die creëert.