Wie wij zijn en wat wij doen

De Bohemian Circle is een wicca coven. Het belangrijkste doel van de coven is mensen te laten kennismaken met en vooruit helpen op hun spirituele pad op basis van oude paganistische tradities. 

De kern van het paganisme is leven met de cyclussen van de natuur, het leven en het universum. Niets is eindig, maar alles verandert.

Wij zijn onze coven begonnen om onze 100 jaar aan gezamenlijk kennis te delen met belangstellenden in wicca  en hekserij. Tussen 2009 en 2020  hebben wij twee lichtingen wiccans opgeleid en ingewijd in onze moderne variant van traditionele wicca. Tijdens de corona pandemie hebben wij de basisopleiding uitgeschreven en online gezet. Dat blijkt  een blijvend succes omdat je alle theorie tot je kan nemen op een moment dat het jouw uit komt.

Wicca is echter meer dan theorie: je moet het ook ervaren en dat kan alleen in een groep van gelijkgestemden: de coven.

Momenteel is de coven een hechte groep van leuke mensen in de leeftijdscategorie 40+. Klik op de knop om wat meer over ons te weten te komen. Wij staan open voor nieuwe leden, maar lees eerst de website goed door voor je je aameldt.

Wat wij doen

Opleidingscoven
Binnen de coven hebben wij een gefaseerd opleidingstraject in drie graden dat gericht is op de ontwikkeling van je persoonlijke groei en  verhouding tot de natuur, het leven en je spirituele pad. Wij zijn een echte coven. De kracht van een coven is dat je veilig met gelijkgestemden je magische opleiding kan volgen. Dit wordt ondersteund door de onze online lessen. Hier bieden wij de belangrijkste bouwstenen en theorie aan. Je  leert niet hoe het 'moet',  maar hoe het 'kan'.  Wil je meedoen met de coven dan volgt een kennismakingsgesprek. Het eerste jaar is vrijblijvend en geeft je de mogelijkheid kennis te maken met de materie en met de covenleden en te zien of wicca wat voor je is. Als dit van twee kanten positief is, dan kan je een inwijding  krijgen en volwaardig toetreden in de coven.  Je mag ook een ander pad kiezen en je eigen weg weer volgen. 

Behoudens een kleine kostenbijdrage voor onderhoud van de website (€15,00 per jaar) is de meedoen gratis.  wel delen wij met elkaar hapje/sdrankjes. 

Covenbijeenkomsten
Iedereen studeert in zijn eigen tempo. Niet iedereen kan bij elke bijeenkomst zijn maar het is fijn als we je regelmatig zien. Elk jaar worden de 8 jaarvieringen, enkele volle Maan rituelen (niet allemaal) en  workshops of themabijeenkomsten georganiseerd (zie Agenda). Ook zijn er inwijdingen en rituelen voor een persoonlijk doel.  Bij een "open" jaarvieringen, die 1 a 2 keer per jaar plaatsvindt,  kan je als  belangstellende ook meevieren. Onze bijeenkomsten zijn afwisselend in Rotterdam en Den Haag. Gemiddeld één keer per maand is er een activiteit. Alle bijeenkomsten zijn op zaterdagavond of zondagmiddag.

individuele consulten en rituelen
Wij doen op verzoek voor derden:

  • tarotconsulten en familieopstelling op basis van tarot
  • passageriten (geboorte, volwassenheid, handfasting. scheiding, overgang, overlijden)
  • energetische huisreinigingen.

Vraag hier gerust naar via de contactpagina.

Betekenis van naam & logo

De naam verwijst enerzijds terug op de vrije geesten, de Bohemiens, uit de Belle Epoque (1870-1914) aan wie wij veel van onze hedendaagse vrijheden en de herleving van het paganisme te danken hebben. Net als bij hen staan bij ons de vrije gedachte, levenslust,  liefde, vriendschap en nieuwgierigheid aan de basis van wat wij doen.  Anderzijds verwijst de naam in romantische zin naar het vrije leven en de magie van de 'reizigers'. BC, de afkorting van Bohemian Cirkel is natuurlijk ook een verwijzing naar Before Christ, waar de wortels van de magie liggen.

Ons logo beeldt de vulva  uit als symbool voor de vruchtbaarheid van de natuur. Daarin staat de fallus als symbool voor de bevruchting. Samen worden zij één in de spirituele waarheid van het pentagram (lucht, vuur, water, aarde en geest). De  stralenkrans symboliseert de vrijkomende energie van hun samengaan: de magische kracht die creëert, het licht in de duisternis.