Wie wij zijn en wat wij doen

Wij zijn in de pagan-wiccan wereld bekend als Tante Beer en Vos (klik op de naam voor meer info). Bijgestaan door Raven zijn wij met zijn drieen de Elders van de pagan-wiccagroep Bohemian Circle. Samen hebben wij bijna 100 jaar ervaring met sjamanisme, druiderij, wicca, hekserij, Europese mythologieën en Westerse esoterie.

Een stukje historie

Wij zijn met de  Bohemian Circle begonnen als wicca coven met als doel in de vraag naar kennis over wicca en hekserij te voorzien. Dit heeft 10 jaar lang tot aan de coronapandemie goed gewerkt en wij hebben diverse mensen tot wiccapriester(es) mogen verheffen of daarin bijscholen.
In de coronatijd hebben wij de opleiding deels uitgeschreven en gratis online gezet als een wat bredere paganistische basiscursus. Deze bleek zeer succesvol en heeft veel studenten getrokken in alle leeftijdsgroepen. Sommigen haakten na enige tijd weer af omdat het niet hun ding bleek te zijn en anderen vroegen en kregen meer.

Na twee jaar coronapandemie werd het weer tijd om een fysieke coven op te bouwen, maar dat bleek niet zo eenvoudig. De behoefte aan kennis is weliswaar blijvend, maar dat de behoefte aan regelmatige deelname aan een praktiserende coven blijkbaar niet. Juist het elkaar regelmatig zien en samen ervaren en groeien is essentieel voor het bestaan van een coven.  Dat dit ondanks het grote cursistenbestand niet lukte vroeg om nadere evaluatie. Onze conclusie is dat de mensen in de coronatijd een sterk individuele focus gekregen hebben en nu in de postcorona tijd hun tijd vooral wille besteden aan 'beleven''. Mensen willen daarvoor hun handen vrij hebben en zijn daarom momenteel onvoldoende bereid om zich langdurig vast te leggen (zelfs niet in relaties). Vrijheid blijheid dus en liefst zonder verplichtingen. Wat ons betreft tijd voor een transitie van een wicca coven met leden naar een pagan groep met deelnemers. Wij zien wel wat de toekomst brengt. Het is een kwestie van meebewegen.

De vernieuwde Bohemian Circle

De Bohemian Circle is een los/vaste groep mensen die vanuit een pagan-wiccan wereldbeeld interesse hebben voor Europese mythologie en esoterie. Wij werken vanuit de Saex Wica/Saksische Wicca, een door Raymond Buckland ontwikkelde meer moderne en eclectische vorm van Gardnerian wicca. 

(Online) opleidingen
Een brede paganistische basisopleiding is zonder voorselectie beschikbaar. Aanmelding per email is voldoende. Maandelijks is er een online spreekuur voor vragen en uitwisseling.  Behoudens een kleine kostenbijdrage voor de website is de cursus gratis. Cursisten kunnen na voltooing worden ingewijd in de Saex Wica, maar alleen als wij ze geschikt achten.  Dat zelfde geldt voor de  aanvullende opleidingen voor gevorderden op het gebied van divinatie en magie.

Groepsactiviteiten

Er worden  geselecteerde jaarvieringen (dus niet allemaal), een aantal workshops en enkele vollemaanvvieringen georganiseerd (zie Agenda). Hiervoor worden alleen mensen uitgenodigd die in ons emailbestand zitten of lid zijn van onze openbare facebookgroep Bohemian Circle.

Diensten
Wij leveren tegen een reeele vergoeding diensten zoals divinatie, magische werk en passageriten (o.a. handfasting, scheiding).

Betekenis Bohemian Circle

De naam grijpt enerzijds terug op de vrije geesten, de bohemiens, uit de belle epoque (1870-1914) aan wie wij zowel veel van onze hedengaagse vrijheden als de herleving van het paganisme te danken hebben. Net als bij hen staan de vrije gedachte, levenslust,  liefde, vriendschap en nieuwgierigheid bij ons aan de basis van wat wij doen.  Anderzijds  verwijst de naam in romantische zin naar het vrije leven en de magie van de 'reizigers'.

Ons logo beeldt het vrouwelijke en het mannelijke uit. Samen worden zij één in de spirituele waarheid van het pentagram (lucht, vuur, water, aarde en spirit). De vrijkomende energie van hun samengaan straalt licht uit in de duisternis.