Winter 2024

IJzige kou omringt ons. Temperaturen dalen tot -9 en de echte winter is in volle hevigheid losgebarsten. Enkele dagen geleden waren de temperaturen in Zweden naar -43 gezakt. Met alle ongemakken van dien, wel heel passend bij het jaargetij. Alles verstilt om ons heen. Mens en dier wagen zich zo min mogelijk in de gure wind. De energie is in de aarde gekeerd waar de wortels rijpen in het donker.  (tekst gaat verder onder foto)

Lees meer »

Ostara 2022

Het jaar wiel draait alweer naar Ostara, het begin van de lente. Traditioneel verbonden met de ontluikende levenskracht die wij in de natuur terug zien. De eerst bloemen verschijnen en de knoppen aan de bomen laten zien dat ook zij weer aan een nieuwe levens cyclus gaan beginnen.

Lees meer »

2021 : EEN BIJZONDER JAAR - TERUGBLIK EN VOORUITKIJKEN

Door: Beer2021 was een bijzonder jaar. Aan de ene kant hadden we te maken met 2 lock-downs waardoor we minder bij elkaar konden komen. Mede hierdoor zijn er wel 155 lessen geschreven die ieder in zijn eigen tijd en tempo online kon volgen. Aan de andere kant is het een jaar geweest waarin we toch veel jaarvieringen, een inwijding en thema bijeenkomsten hebben kunnen houden. Zowel buiten in de natuur als binnen bij de haard zijn er veel ontmoetingen geweest. Zo zijn wij met Lammas naar de rivier gegaan en hebben een zonovergoten jaarviering mogen houden met water en vuur. Ook de beide joelvieringen wil ik noemen, gesplitst door de lock-down maar daardoor weer extra leuk door de verschillende samenstellingen.

Lees meer »

Midwinter (Yule) 2021

Wij vieren de terugkeer van het licht op 24 dec., immers pas dan lengen de dagen weer. Laten wij hopen dat samen met de duisternis het coronavirus verdwijnt. In ieder geval hebben wij in een tweetal vieringen de Yuleblokken (zie productie op de foto) weer kunnen  uitdelen en hebben wij die van 2020 in het vuur bij Raven verbrand onder het genot van de traditionele gluhwein. Wij hopen op een virusarm 2022 en het wegebben van de tegenstellingen tussen wappies an vaccies. 

Lees meer »

Herfst enquinox

De herfst is weer begonnen met de viering van het 2e Oogstfeest ofwel de Herfst Equinox. De hoorn des overvloeds biedt o.a. appels, noten en kastanjes, maar ook de persoonlijk doelen die wij dit jaar bereikt hebben. Wat ons rest is daarop voort te borduren en de boel winterklaar te maken. Op persoonlijk vlak betekent dat de bakens zo te zetten, dat wij prettig d winter door kunnen laveren.

Lees meer »

Lammas 2021

De Lammasperiode zit er weer op. Het was gelukkig weer mogelijk om een gezamenlijk ritueel te houden. Helaas met kleine opkomst, maar dat deed aan de kwaliteit niet af. ook de kwaliteit van de persoonlijke oogst was over het algemeen goed, maar het belangrijkste wat wij als coven  hebben behaald is het eerste ingewijde lid uit ons trainingsprogramma. Welkom Iver (heksennaam)! Momenteel zitten er behalve de 7 leden van de Inner Circle ongeveer 25 mensen in het trainingsprogramma van de Outer Circle, die ook allemaal een intake gehad hebben als neofiet en dat maakt ons virtueel gezien waarschijnlijk de grootste coven van Nederland. Niet dat dit een streven was, maar het is toch een aardige oogst voor deze Lammas.

Lees meer »

Midzomer 2021

Ja mensen, Midzomer is al weer achter de rug en langzaam worden de dagen weer korter. Fijn is dat wij Midzomer weer met een aantal covenleden buiten konden vieren en dat ook Lammas weer met elkaar gevierd kan worden. De herwonnen vrijheid heeft blijkbaar nieuwe energie gegeven, want er is plots weer een grote toestroom van nieuwe leerlingen.

Lees meer »

Beltane 2021

Het is weer Beltane, het laatste van de 3 vruchtbaarheidsfeesten in de cyclus. Waren de eerste 2 gewijd aan de vruchtbaarheid van resp. het land en de dieren, zo is Beltane gewijd aan de vruchtbaarheid van de mens. Het is het feest van Freya en Freyr met asl hoogtepunt de vereniging van de meikoningin en –koning. Het is een feest met een erotisch lading, maar ook nu blijft daar door de Covid omstandigheden niet veel van over. In plaats van half naakt rond het vuur te hupsen zitten wij met een enigszins verbeten blik voor het beeldscherm. Je moet toch wat.

Lees meer »

Ostara 2021

Hoewel de voorjaarstemperaturen nog niet echt losgebarsten is, is Ostara als middelste van de drie vruchtbaarheidsfeesten (Imbolc, Ostara en Beltane) wel het voorjaarsfeest bij uitstek met bloemen, eieren en jonge dieren. In oude tijden vierden alle Europese volken wel een vruchtbaarheidsfeest voor planten, dieren en mensen. Geen vruchtbaarheid was immers geen eten en geen nakomelingen. Waarschijnlijk vierden ze geen 3 feesten, maar slechts 1, waarbij de datum afhing van de Noorderbreedte waar op men zat en of de stand van de Maan. De symboliek voor deze tijd is het ei en het zaad, maar ook de (paas)haas, immers de haas is één van de begeleiders van de vruchtbaarheidsgodinnen Frija en Aphrodite.

Lees meer »

Imbolc 2021

Het is nog steeds een rare tijd. Enerzijds proberen wij ons best te doen zo creatief mogelijk door de coronatijd heen te komen en anderzijds rammelen de barbaren aan de poort, Gezien het falende vaccinatieprogramma vrezen wij dat een en ander nog wel tot de zomer zal duren. Afgelopen najaar is hard gewerkt aan de online cursus voor neofieten. Dit voorjaar gaan wij aan de slag met de opleiding voor 1e graads. Inwijdingen gaan wij doen zodra wij meer met minimaal 4 personen bij elkaar mogen komen.

Lees meer »

Yule 2020

Zoals wij Rotterdammerts zeggen: ´Een jaar met 020 er in was volkomen kansloos´. Covid-19 is nauwelijks onder controle of Covid-20 staat al weer voor de deur. Voor de coven betekende dit dat er nauwelijks fysieke samenkomsten geweest zijn het afgelopen jaar en zo ver die er op kleine schaal wel waren, dan op afstand. Aangezien pagans over het algemeen knuffelkonten zijn en fysiek contact onderdeel is van wiccarituelen was dat een groot gemis. Aan de positieve kant staat dat het ons gedwongen heeft onze neofietencursus volledig online te zetten (130 lessen) en online bijeenkomsten te houden. Dat heeft de coven toegankelijker gemaakt voor nieuwe mensen. Aan belangstelling is gelukkig geen gebrek, wat aantoont dat wicca en hekserij nog steeds springlevend zijn ondanks de Covid-beperkingen. Dus uiteindelijk sluiten wij het jaar af met een weliswaar dubbel maar overwegend positief gevoel. Wij hopen dat tegen Imbolc weer groepswerk mogelijk is, maar dat is afwachten, maar Beltane is realistischer.    

Lees meer »

Samhain 2020

Voor een klein groepje was vanwege de covid-19 beperkingen een buitenritueel gepland, maar precies voor dat tijdvak staat er regen op het menu van de weergoden, dus ook dat gaat helaas niet door. Dus vallen wij terug op de privé-viering.

Lees meer »