Wicca

Wicca, en in het bijzonder de Saex Wica / Saksische Wicca die wij volgen, is een middle of the road paganistische stroming. De belangrijkste kenmerken van het paganisme, zoals hieronder beschreven, zijn op Seax Wica van toepassing. Daaronder wordt verder ingegaan op Seax Wcca, de basisopleiding en de inwijding.

Paganisme

´Pagan´ is sinds de 4e eeuw in het Romeinse Rijk de benaming voor alle volgelingen van een polytheïstisch geloof. Het is neerbuigend bedoeld net zoals voor Amsterdammers alle mensen van buiiten de stad 'boeren' zijn.

De kerstening in Europa was een langdurig proces dat zich voltrok via de bovenlaag van de samenleving. Pas vanaf de 13e eeuw was de gehele samenleving gekerstend (en in sommige afgelegen gebieden maar heel dunnetjes), maar niet zonder dat het Christendom vele elementen en goden .uit paganistische tradities had overgenomen in heilige dagen.

In de late 19e en vroege 20e eeuw ontstond een hernieuwde belangstelling voor oude tradities en magische verhalen. Hieruit is het neopaganisme ontstaan. Neopaganisme is een verzameling van spirituele tradities gebaseerd op de Germaanse, Keltische, Slavische en Grieks/Romeinse mythologie, welke bij nadere studie meer overeenkomsten dan verschillen blijken te hebben. De bekendste hedendaagse stromingen zijn zijn Asatru, Wicca/Hekserij, Druiderij en ook de Griekse goden beleven een rivival met Hecate voorop.    

Natuur

De jaarlijkse cyclus van de natuur speelt in het paganisme de belangrijkste rol. Dat heeft veel te maken met de oude wortels: in vroeger tijden leefden mensen dichter bij de natuur, omdat ze voor hun overleving van de natuur (= gewas/vee/nakomelingen) afhankelijk waren. Een mislukte oogst, had onmiddellijk grote gevolgen. Zoals uit de recente geschiedenis blijkt zijn klimaatverandering, pandemie en oorlog nog steeds van directe invloed op de voedselvoorziening, maar de effecten zijn veel indirecter.
De natuur was en is niet alleen de leverancier van voedsel, maar ook van kruiden en paddestoelen, die door de eeuwen heen gebruikt zijn voor heling en divinatie door sjamanen, medicijnmannen en kruidenvrouwtjes (heksen).

De cyclus van de natuur / het leven wordt tegenwoordig door vrijwel alle pagans gevierd in 8 jaarfeesten (zie hieronder), die qua thema met de natuur meegaan. De feesten zijn losjes gebaseerd op voorchristelijke tradities.

Religie

De goddelijke bron / kosmische intelligentie / het Al of hoe het ook benoemd wordt (Chaos in de Griekse mythologie) heeft het universum gecreëerd en manifesteert zich in alles wat een ziel heeft (= pantheisme). Om de schepping te verklaren heeft de mens de leven barende Grote Godin / Moeder Aarde en de bevruchtende Alvader / Zonne God gecreëerd als mede hele pantheons van daarvan afgeleide godinnen en goden om natuurkrachten en levensaspecten te personificeren. Anders dan bij de abrahamistische godsdiensten (Jodendom, Chistendom, Islam) staan de goden naast de mensen en niet ver er boven. 

Naast godinnen en goden is het paganisme rijk aan (plaatsgebonden) natuurgeesten zoals elfen, dwergen, trollen, nimfen, elementalen etc. en geesten van voorouders. Deze worden in rituelen aangeroepen en kunnen in het hedendaagse paganisme soms als spirituele gids dienen.

Levenswiel

Niet alleen de natuur maar ook de mens is onderhevig aan de cyclus van de natuur alleen is deze meerjarig. De meeste pagans gaan uit van het indalen van de ziel vanuit de goddelijke bron voor de geboorte, welke na de dood van het lichaam verrijkt met ervaring weer opstijgt naar de goddelijke bron om vervolgens na loutering weer geïncarneerd te worden.  

Inwijding

Jezelf ontwikkelen is in vrijwel alle paganistische stromingen belangrijk. Veel tradities kennen een leertijd die wordt begonnen of juist afgesloten met een inwijding. Naast kennis over de rituelen en eigenheid van de betreffende stroming wordt ook je persoonlijke ontwikkeling in het leerpad betrokken met het doel om ons lichaam, onze psyche/ego en het goddelijke in onszelf (onze ziel) beter te leren kennen.

Dit laatste is ook de kern van de Westerse esoterie, waarin conform Plato en vooral de laat-middeleeuwse neo-platonisten onderscheid wordt gemaakt tussen lichaam, geest/ego en ziel. Hier zal in de lessen op ingegaan worden.

Divinatie

De wens het verleden en heden te kunnen verklaren en te willen weten wat de toekomst voor je in petto heeft, zodat je daar naar kunt handelen, is van alle tijden. Binnen het paganisme is  divinatie / orakelen / trancereizen dan ook niet weg te denken. Modernere methoden als de tarot vormen daarin de boventoon.

Magie

Veel paganisten houden zich bezig met magisch werk. Magie is de vaardigheid om dingen in de werkelijke wereld te veranderen door je wil. In hedendaagse termen: magische rituelen helpen je om je doel te bereiken door versterking van je wilskracht. Maar ook door bestellingen te doen bij het universum waardoor dingen je toevallen en dat is de werkelijke magie. Magie is bij uitstek geschikt om in je dagelijks leven toe te passen bij grote en kleine persoonlijke doelen. In de lessen wordt hier veel aandacht aan besteed en je kan bepaalde vormen al snel in je leven toepassen. Het is leuk om dit te gaan ontdekken en leren gebruiken.

Wat is Seax Wica / Saksische Wicca?

Seax Wica ofwel Saksische Wica is ontwikkeld door Raymond Buckland. Zijn wortels liggen bij de Gypsies en daar had hij al de nodige lessen in magie opgedaan. Buckland is na inwijding in de Gardnerian Wicca naar de USA getrokken en heeft daar in de jaren 90 van de vorige eeuw een eigen stroming ontwikkeld. In deze stroming werd het Keltische pantheon ingewisseld voor het het Germaanse pantheon. Gezien de grote afstanden en drukke werkweken in de USA was  het werken in covens niet voor iedereen haalbaar. Dus introduceerde Buckland de mogelijkheid tot zelfinitiatie en solo werken. Ook hier in Europa maken volle agenda's en verkeersdrukte het werken in covens steeds moeilijker en lijkt dit een goede oplossing. Bovendien, Gardner zei zelf al: Doe wat werkt. Dientengevolge  werd ook het 3-gradensysteem teruggebracht tot 1 graad, want je kan iemands ontwikkeling moeilijk volgen als hij/zij solo werkt. In covens wordt de covenleiding democratische gekozen conform de de keuze van leiders in het Geding bij de oude Germanen. Voor het overige gedraagt Seax Wica zich volledig conform de  hierboven beschreven paganistische hoofdlijnen. 

Buckland gaat uiteindelijk zo ver dat je je zelf ook kan inwijden, maar doen wij niet aan. Zelfinitiatie (je opdragen aan de goden) is één ding, maar alleen een ervaren priester(es) kan vaststellen of je voldoende kennis hebt opgedaan om uiteindelijk ingewijd te worden.

Wicca en witchcraft (hekserij) zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar ze zijn niet synomiem. Wicca is een religie met goden en (magische) rituelen. Hekserij is een vaardigheid zoals kruiderij, zienerij, heling, volksmagie. Wicca is niet de religie van de heksen; heksen kunnen elk geloof hebben. Wel is het zo dat de meeste wiccans ook iets aan hekserij doen.

Basisopleiding wicca / paganisme 

Raymond Buckland heeft een zeer toegankelijk zelfstudieboek geschreven: Hekserij zonder geheimen. Als je dit boek volgt dan ben je aan het eind in feite geschikt om ingewijd te worden. Waarom dan toch onze basiscursus? Als je alleen boek volgt, dan mis je de ervaring en de kennis die je in een coven in die tussentijd wel opdoet. Het boek is niet breed en diepgaand genoeg om dat te compenseren. Het beperkt zich tot wicca terwijl het paganistisch veld veel breder is.  

De basiscursus bestaat uit 15 hoofdstukken met ruim 100 lessen van gemiddeld 1 A4tje. Uitgamgspunt is wicca, maar de opzet is  meer algemeen paganistisch.

 1. Introductie paganistische stromingen
 2. Jaarwiel / Jaarfeesten
 3. Het altaar
 4. Het ritueel
 5. Goden
 6. Bondgenoten
 7.  Magie algemeen (wat is het, hoe werkt het)
 8. Magie voor beginners (Koorden-, Kaarsen- en Symboolmagie)
 9. Maanmagie
 10. Divineren / Orakelen
 11. Werken met geestkracht
 12. Gebruiken binnen de wicca
 13. Kruiden
 14. Het grotere verband (paganisme en de buitenwereld)
 15. Persoonlijke ontwikkeling

De bedoeling is dat de lessen leest, je zelf in het thema verdiept (o.a. via google / youtube / wikipedia) en ze in praktijk probeert te brengen. Alleen dan leer je er van. Je kan altijd vragen stellen aan de covenleiding via de email, whatsapp of een PB via de facebookgroep.
Nadere informatie en een toegangscode krijg je na aanmelding  via de contactpagina en een kennismakingsgesprek.

Een minimum leeftijd van 24 jaar is een vereiste.
Behoudens € 10,00 per jaar ter dekking van de kosten van de website is de cursus gratis. Hiervoor ontvang je een tikkie van Vos.

Inwijding 

Als je onze cursus gevolgd hebt en je hebt regelmatig onze activiteiten bezocht, dan zijn wij bereid je in te wijden in de Seax Wica nadat wij vastgesteld hebben dat je er voldoende van begrepen hebt. In de lessen zijn i Hoofdstuk 15 een aantal hoofdstukken gewijd aan wat een inwijding is en wat je hierin kan tegenkomen.

Een inwijding is een prachtig moment waar speciale aandacht naar toe gaat als het zover is. Het is geen doel op zich maar kan een belangrijke gebeurtenis zijn op je levenspad.