Wicca

Wicca is een neopaganistische natuurrreligie die in1954 door Gerald Gardner gelanceerd is. Op Wikipedia (klik hier) staat een artikel van het ontstaan van Wicca. Lees dat eerst en je zal zien dat er vele stromingen binnen Wicca. Er zijn de wiccans die zich strak houden aan de regels zoals die door een bepaalde leermeester (m/v) gesteld zijn en er zijn wiccans die daar wat flexiberler mee omgaan. Wij behorn tot die laatste categorie. Wij baseren ons op de modernere versie van Gardnerian wicca zoals die is neergezte door Raymond Buckland, maar zonder de zelf-inwijding, een aangevuld met elementen uit de Alexandrian Wicca en de Druiderij. De kernpunte staan hieronder

Wicca is een pantheïstische natuurreligie

De oneindige cyclus van de natuur

De jaarlijkse cyclus van de natuur speelt in de wicca en het paganisme in de belangrijkste rol. Dit heeft oude wortels: in vroeger tijden leefden mensen dicht bij de natuur, omdat ze voor hun overleving van de natuur afhankelijk waren. Geen of te weinig gewas / wild / vee / nakomelingen, etc. was een recept voor ondergang. Zoals uit de recente geschiedenis blijkt zijn rampen, pandemie en oorlog ook vandaag nog steeds van directe invloed onze voedselvoorziening, maar de effecten vertalen zich eerder in prijs dan beschikbaarheid.
De natuur is en blijft hoe dan ook onze belangrijkste leverancier van voedsel en helende stoffen. De natuur was er ook al toen de mens er niet was en zal er ook nog zijn als de mens verdwenen is. Ze past zich voortdurend aan de omstandigheden aan in de voortdurende drang het leven in al zijn variëteiten voort te zetten in een cyclus van uitzaaien, ontluiken, rijpen en afsterven. Het is aan ons om daar zorgvuldig en respectvol mee om te gaan. De cyclus van de natuur wordt door vrijwel alle pagans gevierd in 8 jaarfeesten (zie hieronder), die qua thema met de seizoenen meegaan. 

Schepping, godinnen en goden

Er is één goddelijke bron / kosmische intelligentie / AL of hoe je het ook wil noemen. De schepping wordt aangedreven door een energiestroom tussen twee tegengwstelde krachten. Deze krachten worden aangeduidt als de vrouwelijke en de mannelijke aspecten van het goddelijke. Binnen Wicca zijn deze twee bekend als de levenbarende Moeder Godin (Moeder Aarde) en de bevruchtende Gehoornde God (Vader Zon). In de praktijk zijn zij inwisselbaar met elke andere vrouwelijke of mannelijke god(in afhankelijk het doel van een ritueel of je persoonlijke voorkeur. Doorgaans gebruiken wj goden uit het het Germaanse, Keltische of Grieks/Romeinse pantheon, omdat die in prechistelijke tijden ook hier in de Lage Landen aangeroepen werden. Het gebruik van andere (niet Euiropese) goden zien wij als cultuurroof.  
Anders dan bij de abrahamistische godsdiensten (Jodendom, Chistendom, Islam) staan deze goden naast de mensen en niet ver er boven. Religie is dan ook iets anders dan godsdienst. Bij religie gaat het om de persoonlijke connectie met het goddelijke. Bij een godsdienst wordt een god en de bijbehorende priesterklasse gediend. Goden worden door ons (zoals door Jung) vooral gezien als archetype waaraan je je in een bepaalde sitiatie wilt relateren. 
Naast goden kunnen ook natuurkrachten geëerd worden, meestal in de vorm van plaatsgebonden natuurgeesten (bijv., elfen, trollen, nimfen en elementalen) afhankelijk van je persoonlijke voorkeur of de plaats. 

De reis op het levenswiel / Reincarnatie

Niet alleen de natuur maar ook de mens is onderhevig aan een cyclus. De meeste pagans gaan uit van het principe dat enige tijd voor de geboorte  vanuit de goddelijke bron de ziel indaalt. Die ziel, verrijkt met levenservaring,  verlaat het lichaam na de dood en gaat weer op in de  goddelijke bron om vervolgens na loutering weer geïncarneerd te worden. Het goddelike is naar ons idee in alles wat een ziel heeft, vandaar pantheïsme.  ons 

Ceremoniele magie / Rituele magie

'Magisch' is een woord dat vaak wordt gebruikt als je een ervaring hebt die je verstand of je verwachting te boven gaat, maar dit is toch iets anders dan magie. Magie is zaken willen veranderen op basis van wilskracht. Magie wordt vaak in één adem genoemt met wicca of hekserij, maar het één kan bestaan zonder het ander. Er zijn magiers te vinden in elke religie.

Om ceremoniele magie hanteerbaar te maken voor iedereen hebben wij een praktische methode ontwikkeld genaamd  Pragmagie. Dit werkt volgens de formule: SMART gemaakte Wens + Wil + Rituele/Energetische bekrachtiging + Actie = Resultaat. In het kort komt het hier op neer dat je je wens onderzoekt op wat je echt wil bereiken en die vervolgens in een magisch ritueel (wils)kracht geeft. Hoe meer energie je geeft in het ritueel, hoe beter de kans van slagen. Er zijn al naar gelang van het doel verschillende soorten magische rituelen van vederlicht tot zwaar en diepgaand en van solo- tot groepswerk. Het magisch ritueel doet twee dingen. Ten eerste programmeert de belevenis je brein (net als bijv. NLP dat doet) en creëert focus. Ten tweede doet het een bestelling bij het universum / de goddelijke bron. Door een betere focus ontdek je wat het universum je doet toevallen. Of dat precies conform je wens is, hangt af van hoe SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) die wens was en hoeveel energie je erin gestopt hebt. 
Er is overigens geen witte of zwarte magie. Magie is neutraal. Het is je wens die wit of zwart is.

Hekserij

Wicca en witchcraft (hekserij) zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar ze zijn niet synomiem. Wicca is een religie en hekserij is een aangeleerde of overerfde vaardigheid zoals bijvoorbeeld divinatie en kruiderij. Heksrij  en kent geen cermonie. Wicca is niet de religie van de heksen; heksen kunnen net als magiërs elke religie hebben of helemaal geen. Er zijn bijvoorbeeld ook heksen die werken met christelijke symboliek. Wel is het zo dat de meeste wiccans ook  aan hekserij doen. 'Heks' is binnen de wicca eerder een geuzennaam; wij prefereren de benaming 'Wijze' dat van het Saksische woord 'wice' afstamt.  

Samenvattend

Wicca is een pantehestische natuurreligie. De cyclus van het leven staat centraal. Het leven wordt gevoed door het AL en de tegengestelde schappende krachten. Deze krachten of aspecten daarvan worden vaak aangeduidt als godinnen en goden. 
De meeste wiccans  praktiseren ceremoniële/rituele magie en  hekserij (divinatie, volksmagie, kruiderij), maar wiccans zijn niet de enigen die dat doen.

Actuele vragen over wicca

Wicca en maatschappij

Wicca is een natuurreligie. Wiccans leven in harmonie met de natuur, maar accepteren dat alles continu aan verandering onderhevig is. Niets eindigt, maar alles verandert. Wij willen uitdragen dat je goed voor de natuur en Moeder Aarde moet zorgen en dat wij streven naar harmonie en kringloop, zoals ons leven ook een kringloop is. Iedereen kan een steentje bijdragen een een betere wereld. Als volwassen mens kan ieder verantwoorde keuzes maken. 

Wicca en gendervraagstukken

Wicca is in het Engeland van de jaren '50 en '60 ontwikkeld om de Britse/Europese oer religie rond de kosmische vruchtbaarheidscyclus van mens en natuur nieuw leven in te blazen. De founding fathers, de naam zegt het al, waren wat tegenwoordig witte (oude) mannen genoemd wordt: Gardner, Sanders, Buckland, etc . De vrouw als Hoge priesteres had in alleen in naam de leiding, maar in de praktijk was het de Hoge priester die  bepaalde wat er gebeurde. Omdat wicca destijds als vruchtbaarheidsreligie was neergezet inclusief naakte en seksuele riten was er tevens geen plaats voor niet-hetero's.

De founding fathers werden opgevolgd door een aantal mondige vrouwen, die de rol van Hoge Priesteres zo invulden dat zij ook daadwerkelijk de leiding over de coven hadden met de Hoge Priester in een faciliterende rol. Expliciet seksuele riten zijn naar de slaapkamer verbannen en de meeste covens werken inmiddels ook niet meer naakt (skyclad) wat de kans op ongemakkelijke situaties belangrijk heeft doen afnemen. Al sinds de jaren '90 is de genderidentiteit niet meer belangrijk binnen de meeste  wicca stromingen en is iedere ongeacht de gender welkom in de cirkel. Iedereen heeft zowel mannelijke als vrouwelijke energie. Bij rituelen met energetisch werk ga je in de energie staan die je het sterkst in je voelt. 

Wicca. racisme en nationalisme

Wicca is gebaseerd op oude Europese religies en mythes. Onze roots liggen vooral bij Germanen, Kelten, Romeinen, Grieken en Slaven. Archeologische vondsten en overblijfselen worden geconserveerd, bestudeerd en benoemd tot cultureel erfgoed. Soms wordt dat cultureel erfgoed speelbal in discussies over nationalisme en raciale superieuriteit. Grotere onzin is er niet. Nederland bestaat nog maar 400 jaar en door de eeuwen heen zijn volken doorlopend in eklaar opgegaan. Wicca beroept zich dan ook nergens op nationaliteit of ras.

Grensoverschreidend gedrag

De eerste stelregel van wicca is: ´Doe wat je wilt, je ware wil´. De restrictie daarbij is dat dit nooit ten koste mag gaan van anderen,  noch in handeling, noch in woorden.
De tweede stelregel is: ´Wat binnen de coven gebeurt, blijft binnen de coven´. Iedereen moet zich veilig en gerespecteerd kunnen voelen binnen onze mooie groep. Alle covenleden zijn gelijk en wij allen dragen iets bij met onze eigen persoonlijke talenten. Dan kan groei en ontwikkeling in vriendschap ontstaan. Wij zorgen er met elkaar voor een prettige sfeer te scheppen waarin iedereen gezien wordt en kan zijn wie die wil.

Geestelijk welzijn

Omdat je binnen de wicca werkt met magie, ritueel, meditatie, trancereizen en aanverwante zaken is het van belang geestelijk stabiel te zijn en volwassen je leven vorm te kunnen geven.  Door in de maatschappij te staan met een stabiele thuis situatie, een baan of opleiding kan je pas beginnen aan een spiritueel pad. Ben je nog niet zover dan kan je wel al veel lezen  over magische zaken of eens een open viering bijwonen maar je verbinden aan een coven is dan nog te vroeg. Neem de tijd om je leven volwassen vorm te geven en kijk later weer eens wat je spiritueel aantrekt.

Heb je in je leven te maken gehad met psychische gevoeligheid zoals o.a. een depressie of psychose,  is een spiritueel pad als wicca niet geschikt voor je. Het is dan van belang om stabiel met de realiteit om te kunnen gaan en zijn de methodes als trancereizen en werken met magie niet gezond voor je. Je hebt baat bij andere zaken en wees daar eerlijk in naar jezelf toe. De natuur en Moeder Aarde zijn wel te gebruiken voor je (geestelijk) welzijn. Je kan de verbinding met de natuur in een bos of aan zee volop gebruiken. Ook de planten, bomen en kruiden zijn in te zetten voor je gezondheid. Hier zijn enorm veel mogelijkheden voor, van wandelingen tot workshop kruidenleer.