Opleiding

Deelname

Om aan de opleiding deel te nemen moet je minimaal 24 jaar zijn, de leeftijd waarop je brein uitontwikkeld is. Je verzoek tot deelname kan je doen via de Contactpagina. Je ontvangt daarna een uitnodiging tot een kennismakingsgesprek. Als dit gesprek goed verloopt krijg je een wachtwoord voor toegang tot de opleiding. Je bent hiermee aspirant lid (= neofiet) van onze coven.
Behoudens € 10,00 per jaar ter dekking van de kosten van de website is de opleiding gratis (hiervoor ontvang je een betaalverzoek van Vos).  Onze kennis is gebaseerd op de kennis van onze voorgangers en verrijkt met onze eigen ervaring. Die kennis heeft ons niets gekost behalve tijd en inspanning. Wij vinden dan ook niet dat wij daar aan zouden moeten verdienen. Van onze deelnemers verwachten wij alleen dat ook zij tijd en inspanning leveren om wat met onze kennis te doen, al is het maar te constateren dat wicca niet hun pad is..

Basisopleiding wicca & neopaganisme

Raymond Buckland heeft een zeer toegankelijk zelfstudieboek geschreven: Hekserij zonder geheimen. Als je dit boek volgt dan ben je aan het eind in feite geschikt om ingewijd te worden. Waarom dan toch onze basiscursus? Als je alleen boek volgt, dan mis je de ervaring en de kennis die je in een coven in die tussentijd wel opdoet. Het boek is niet breed en diepgaand genoeg om dat te compenseren. Het beperkt zich tot wicca terwijl het paganistisch veld veel breder is.  

De basiscursus bestaat uit 15 hoofdstukken met ruim 100 lessen van gemiddeld 1 A4tje. Uitgamgspunt is wicca, maar de opzet is  meer algemeen paganistisch.

 1. Introductie paganistische stromingen
 2. Jaarwiel / Jaarfeesten
 3. Het altaar
 4. Het ritueel
 5. Goden
 6. Bondgenoten
 7.  Magie algemeen (wat is het, hoe werkt het)
 8. Magie voor beginners (Koorden-, Kaarsen- en Symboolmagie)
 9. Maanmagie
 10. Divineren / Orakelen
 11. Werken met geestkracht
 12. Gebruiken binnen de wicca
 13. Kruiden
 14. Het grotere verband (paganisme en de buitenwereld)
 15. Persoonlijke ontwikkeling

De bedoeling is dat de lessen leest, je zelf in het thema verdiept (o.a. via google / youtube / wikipedia) en ze in praktijk probeert te brengen. Alleen dan leer je er van. Je kan altijd vragen stellen aan de covenleiding via de email, whatsapp of een PB via de facebookgroep.
Nadere informatie en een toegangscode krijg je na aanmelding  via de contactpagina en een kennismakingsgesprek.

Inwijding tot wiccapriester(es) 

Als je onze basiscursus gevolgd hebt en je hebt regelmatig onze activiteiten bezocht, dan zijn wij bereid je in te wijden in de Seax Wica nadat wij vastgesteld hebben dat je er voldoende van begrepen hebt. In de lessen zijn een aantal artikelen gewijd aan wat een inwijding is en wat je hierin kan tegenkomen. Het is in ieder geval een prachtig moment waar onze speciale aandacht naar toe gaat. Het is geen doel op zich maar kan een belangrijke gebeurtenis zijn op je levenspad. De (1e graads) inwijding tot wicca priester(es) is de belangrijkste inwijding. Na je inwijding ben je volwaardig lid van de coven. Andere inwijdingsgraden hebben meer te maken met je persoonlijke ontwikkling.

Opleiding magie voor gevorderden

Na je inwijding kan je toegang krijgen tot deze aanvullende opleiding.  In deze verdiepingsopleiding wordt nader ingegaan op de achtergronden en de gebruiksaanwijzing voor de meest voorkomende vormen van magie. Ook hier geldt dat je leert door te doen. 

 

Opleiding divinatie voor gevorderden

Voor deze opleiding geldt hetzelfde als voor de magie opleiding. Deze opleiding gaat dieper in op de interactie tussen vrager en lezer en op het gebruik van de tarot als divinatiemiddel. 

 

Europese mythologie en esoterie

Dit is een serie vrij te benaderen artikelen over de geschiedenis of aannames over het ontstaan van mythologie en esoterie in Europa.