Opleiding

Deelname

Je verzoek tot deelname kan je doen via de Contactpagina. Je ontvangt daarna een uitnodiging tot een kennismakingsgesprek waarin wij kijken naar je achtergrond en motivatie. Als dit gesprek goed verloopt krijg je een wachtwoord voor toegang tot de online opleiding. De opleiding is individueel, dus je kan op elk moment instromen. Zodra je begint met de opleiding ben je aspirant lid (= neofiet) van onze coven. 
Behoudens € 15,00 per jaar ter dekking van de kosten van de website is de opleiding gratis. Onze kennis is gebaseerd op de kennis van onze voorgangers en verrijkt met onze eigen ervaring. Die kennis heeft ons niets gekost behalve tijd en inspanning. Wij vinden dan ook niet dat wij daar aan zouden moeten verdienen. Van onze deelnemers verwachten wij alleen dat ook zij tijd en inspanning leveren om wat met onze kennis te doen, al is het maar te constateren dat wicca niet hun pad is..

Basisopleiding wicca 

Onze basiscursus bestaat uit 15 hoofdstukken met ruim 100 lessen van gemiddeld 1 A4tje. Uitgangspunt is wicca, maar het geeft ook inzicht in neopaganisme in bredere zijn. De cusrus bestaat uit de volgende hoofdstukken.

 1. Introductie paganistische stromingen
 2. Jaarwiel / Jaarfeesten
 3. Het altaar
 4. Het ritueel
 5. Goden
 6. Bondgenoten
 7.  Magie algemeen (wat is het, hoe werkt het)
 8. Magie voor beginners (Koorden-, Kaarsen- en Symboolmagie)
 9. Maanmagie
 10. Divineren / Orakelen
 11. Werken met geestkracht
 12. Gebruiken binnen de wicca
 13. Kruiden
 14. Het grotere verband (paganisme en de buitenwereld)
 15. Persoonlijke ontwikkeling

De bedoeling is dat de lessen leest, je zelf in het thema verdiept (o.a. via google / youtube / wikipedia / boeken) en ze in praktijk probeert te brengen. Alleen dan leer je er van. Je kan altijd vragen stellen aan de covenleiding via de email, whatsapp of een PB via de facebookgroep.

Inwijding tot 1e graads wiccapriester(es) 

Als je onze basiscursus gevolgd hebt, regelmatig onze bijeenkomsten hebt bezocht en de Elders er van overtuigd zijn dat je er voldoende van genregpen hebt, dan zijn wij bereid je in te wijden in de eerste graad. In de lessen zijn een aantal artikelen gewijd aan wat een inwijding is en wat je hierin kan tegenkomen. Het is in ieder geval een prachtig moment waar onze speciale aandacht naar toe gaat. Inwijding is geen doel op zich maar kan een belangrijke gebeurtenis zijn op je levenspad. De 1e graads inwijding tot wicca priester(es) is de belangrijkste inwijding. Na je inwijding ben je volwaardig lid van de coven. Volgende inwijdingsgraden (2e en 3e graad) hebben meer te maken met je verdere persoonlijke ontwikkeling en belangstelling.

Opleiding magie voor gevorderden

Na je inwijding kan je toegang krijgen tot deze aanvullende opleiding.  In deze verdiepingsopleiding wordt nader ingegaan op de achtergronden, de werking en de do´s & don´ts van onderstaande vomen van magie:

 • Magie door trance en dans
 • Seksmagie
 • Necromanctie a.k.a. Vooroudermagie 
 • Bloedmagie

Deze vormen van magie hebben hun wortels in het verre verleden van de mensheid en zijn wellicht al zo oud als de mensheid zelf.

 

Opleiding divinatie voor gevorderden

Deze aanvullende opleiding geeft je meer inzicht in het gebruik van de tarot en de interactie met de vraagsteller. 
Tevens kan je leren hoe de tarot gebruikt kan worden in familieopstellingen.