Vieringen

Jaarfeesten

Wicca is de moderne voortzetting van de oerreligie  rond de cyclus van de natuur en het het leven op Aarde met de godin / de oermoeder als centrale figuur en een god die jaarlijks wordt wedergeboren en sterft met de natuur. Een rijke vruchtbaarheid en oogst zijn de centrale thema's.  Vanuit natuurlijk perspectief betreft de cyclus dit vooral de landbouw, de veeteelt en de eigen nakomelingen, maar ook vanuit persoonlijk perspectief kan de cyclus doorlopen worden, bijvoorbeeld  voor het slagen van persoonlijke doelen en projecten.

Deze cyclus wordt door vrijwel alle neopagans gevierd in 8 jaarfeesten, dus ook door ons. De feesten zijn gebaseerd op oude Keltische (Ierse) en Germaanse tradities en overleveringen. Imbolc, Beltane, Lughnasa en Samhain zijn de van oorsprong Keltische feesten en Midzomer en M)idwinter Germaanse. Ostara en Mabon gaan door voor Germaans, maar zekerheid is daar niet over. Het is overigens wel aannemelijk dat de oude Germanen net als alle pre-christelijke volken een vruchtbaarheidsfeest en een oogstfeest hadden.

Wij volgen bij onze vieringen de thema's van de natuur en geven ruimte aan de ontwikkeling van persoonlijk doelen. Onze jaarfeesten zijn, voor zover zij buiten gehouden worden, open voor iedereen. Feesten binnen zijn alleen voor leden en cursisten. Voor feesten die binnen gehouden worden, is bij het thema passende kleding gewenst. De datums en locaties staan in de covenagenda. Vooraf aanmelden is vereist. Ieder wordt gevraagd om wat eten en drinken mee te nemen om te delen of bij te dragen in de kosten. Indien een life ontmoeting door omstandigheden niet mogelijk is, doen wij de betreffende viering in life stream via Facebook.

Beltane en Samhain waren voor de Keltische volken net zo belangrijk als Midzomer en Midwinter voor de (ook hedendaagse) Germaanse volken. Beltane en Samhain zijn resp het begin van de zomer en de winter en tevens het nieuwjaar. De sluier tussen de werkelijke wereld en de geestenwereld heette ten tijde van deze feesten dun te zijn. Er worden o.a. maskers gedragen om de geesten op een dwaalspoor te brengen en vuren aangelegd om boze geesten te verdrijven. De Germaanse geestenwereld doet van zich spreken in de maanden voorafgaand aan Midwinter als Odin/Wodan met zijn leger van dode krijgers de Wilde Jacht ontketend (najaarsstormen). Germanen als wij vieren wij het nieuwjaar gewoon in de Midwinterperiode. 

Maanvieringen

Maanvieringen doen wij regelmatigniet en kunnen een magisch doel dienen. Traditioneel binnen wicca is de volle maan een uitgelezen moment om magische voorwerpen op te laden of magische werk te doen. Of de stralen van de Maan als weerkaatst zonlicht werkelijk energetische kracht hebben is twijfelachtig, maar zeker is wel dat haar aantrekkingskracht  eb en vloed veroorzaakt. Ook wij maken van uit die traditie van deze momenten gebruik.