Wicca en seks

Wicca is een vruchtbaarheidsreligie en voortplanting, dus seksualiteit, is daarom een centraal thema binnen de wicca. Daarmee is wicca de ook gevoelig voor seksueel misbruik.

In den beginne

Bij de allereerste covens werden rituelen naakt (sky clad = in lucht gekleed) uitgevoerd en waren seksuele handelingen in vieringen niet ongebruikelijk. Waarom?  

In de jaarfeesten wordt de cyclus van de natuur gevierd. De eerste drie feesten van het jaar, Imbolc, Ostara en Beltane, vieren de vruchtbaarheid en wordt de goden gevraagd de vruchtbaarheid van planten, dieren en mensen te stimuleren. De vereniging van godin en god stond hiervoor model. Ook uit de oudheid zijn dit soort feesten bekend en die gingen vaak gepaard met seksuele losbandigheid. In Gardner’s eerste coven werd deze vereniging dan ook in den vleze uitgevoerd door de HPS en de HP in de zogenaamde Grote Rite en nagevolgd door de andere covenleden. Vandaar komt ook de nadruk op gelijke aantallen mannen en vrouwen. Later is de Grote Rite bij vieringen vervangen door de Kleine Rite.

Het naakt zijn in rituelen komt waarschijnlijk enerzijds uit Gardner’s naturistische achtergrond (zijn eerste coven bestond alleen uit naturisten) en anderzijds uit de misinterpretatie van laatmiddeleeuwse spotprenten van heksensabbats. Hierin werden de heksen naakt afgebeeld om de bevolking nog meer af te schrikken. Als reden voor het naakt zijn in rituelen gaf Gardner aan dat de rituele energie niet door kleding heen komt.   

Grote Rite & Kleine Rite

De Grote Rite wordt zoals gezegd niet meer uitgevoerd in vieringen, maar is vervangen door de Kleine Rite waarbij de HPS de kelk vasthoudt als symbool voor de vagina en de HP daarin zijn athame laat zakken als symbool voor de fallus.

De Grote Rite speelt in doorgaans passieve vorm nog wel een rol bij derdegraads inwijdingen of benoeming van een nieuwe HP(S). Het doel is de nieuwe HP(S) te binden aan de coven. Dit ritueel vindt zijn oorsprong in de heiros gamos het symbolische huwelijk tussen een nieuw stamhoofd / koning en de hoge priesteres van de leidende tempel: het huwelijk tussen land en het godenrijk.

Sky-clad rituelen  

In de meeste covens gaat men heden ten dage gekleed, hetzij in een bij de viering passende kleding, hetzij in een lichte robe. Naakt zijn heeft nog wel een functie bij psycho-dramatische rituelen, zoals inwijding en heling. Voorafgaand aan een inwijding of magisch werk is ritueel douchen/baden doorgaans wel onderdeel van het programma.

Seksmagie

Deze vorm van magie is via Aleister Crowley en OTO vanuit de tantra in de wicca terecht gekomen. Het is energetisch gezien de meest krachtige vorm van magie en de enige nog echt seksuele activiteit binnen de wicca en wordt alleen door intimi uitgevoerd zonder toeschouwers. Seksmagie uitvoeren met willekeurige en/of niet ingewijde partners den wij af, dat is zwarte magie.

Voorkomen van seksueel misbruik

Doe niets wat niet goed voelt en laat je door een HP(S) niet manipuleren in gedwongen naakt zijn of gedwongen seks. Vooral niet 'omdat dat goed voor je zal zijn' of 'volgens de traditie is'. Als dat gezegd wordt dan moet je extra oppassen.

Naakt zijn in een groep moet voor jezelf aanvoelen als een bevrijding of een overwinning of als heel normaal. Seks hebben met een covenlid in welke setting dan ook kan alleen met nadrukkelijke wederzijdse instemming in een situatie waarin je stabiel en volledig toerekeningsvatbaar bent. In alle andere gevallen is er sprake van misbruik. 

LHBT+ is OK

Omdat van seksueel contact in groepsrituelen geen sprake meer is en men inmiddels de gedachte omarmd heeft dat in iedere persoon zowel mannelijke als vrouwelijke elementen zitten, is er bij de meeste covens geen belemmering voor de toelating van LHBT+ers. Energetisch gezien kiest men voor de gender die het sterkst in de persoon aanwezig is. Kijkt men naar de oudheid dan was het overigens niet ongebruikelijk dat personen, die men nu als LHBT+ zou omschrijven, zich ontwikkelden tot sjamaan of ziener.