Wat wij doen

Wicca

Wicca is een neo-paganistische levensbeschouwing, een manier om je te verhouden met de het leven, de  natuur, de kosmos en de schepping. Het is een spiritueel levenspad dat zich baseert op het oeroude principe van een kosmische almacht/energie, een bevruchtende god en een leven barende  godin. Wicca is een mysterietraditie. Het pad wordt je niet alleen onthuld door studie, maar vooral door het opdoen van ervaring, interactie met anderen en geloof in jezelf.
Het pad van de wicca helpt je in je persoonlijke ontwikkeling en kan je bevrijden van alle beperkingen die je in je leven door jezelf, je familie en de maatschappij zijn opgelegd. Je kan je eigen magie te ontdekken en worden wie je werkelijk wil zijn. Onze graden hangen bij ons aan je persoonlijke ontwikkeling en niet aan je kennis. 
Er zijn vele stromingen in wicca. Wij baseren ons op de oorspronkelijk door Gerald Gardner in 1954 gelanceerde vorm, aangepast aan deze tijd.

Hekserij

Hekserij is ook een neo-paginstische stroming. Hekserij, in het Engels ‘witchcraft’, is een kunde, een ‘craft’. In ons geval is dat divinatie (= voorspellen) met behulp van de tarot, wierook maken en vormen van volksmagie, zoals het maken van talismannen en het doen van bezweringen.
Net als de meeste wiccans doen wij aan hekserij, maar lang niet alle heksen zijn ook wiccan.

Magie

 Magie is de kracht die in je hebt om je wil te volgen en je doelen te bereiken. Het gaat er bij ons om  eerst vast te stellen wat je doel precies is en het SMART (= Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te maken, om het vervolgens ritueel te bekrachtigen en het focus te geven. Die rituele bekrachtiging kan klein zijn, maar ook groots en meeslepend. Er zijn veel vormen van rituele magie voor handen.
Magie is niet wit of zwart; je doel kan dat daarentegen wel zijn. Het is als een mes: je kan er brood mee snijden en je kan er mee doden.

Jaarfeesten

De jaarlijkse cyclus van de natuur speelt in het neo-paganisme (= het moderne heidendom) een belangrijkste rol. Dit heeft oude wortels: in vroeger tijden leefden mensen dicht bij de natuur, omdat ze voor hun overleving van de natuur afhankelijk waren. Geen of te weinig gewas / wild / vee / nakomelingen, etc. was een recept voor ondergang. Ook  u nog zijn rampen, pandemie en oorlog ook vandaag nog steeds van directe invloed onze voedselvoorziening of de betaalbaarheid daarvan.
De natuur is zowel direct of indirect hoe dan ook onze belangrijkste leverancier van (grondstof voor) voedsel en heling. De natuur was er ook al toen de mens er niet was en zal er ook nog zijn als de mens verdwenen is. Ze past zich voortdurend aan de omstandigheden aan in een voortdurende drang het leven in al zijn variëteiten voort te zetten in een cyclus van uitzaaien, ontluiken, rijpen, afsterven en opnieuw uitlopen. Soorten verdwijnen en soorten ontstaan. De cyclus van de natuur, het leven en de tijd gaat eeuwig door, maar is steeds wel aan verandering onderhevig. Deze cyclus van de wordt door vrijwel alle neo-pagans gevierd in 8 jaarfeesten (zie hieronder), die qua thema met de seizoenen meegaan en zich baseren op elementen van oude voorchristelijke tradities.