Wat wij doen

Sabbats / Seizoensvieringen 

Wcca is een vruchtbaarheidscultus waarvan het vieren van  de vier Kelitsche seizoensfeesten de jaarlijks hoogtepunten waren. Later zijn daar de 4 zonnefeesten aan toegevoegd en zo is een cyclus van 8 feesten of sabbats ontstaan.

Wij zijn geen Kelten, dus houden wij de Germaanse volgorde aan en begint het jaar niet met Samhain, maar met de 12 daagse viering van Yule. Deze vieringen zijn bij ons open voor iedereen. Soms organiseren wij deze feesten niet zelf , maar bezoeken bij de viering van anderen.
Zie Agenda voor exacte datums en tijden. Graag van te voren aanmelden, kom in gepaste kleding en neem eten en drinken om te delen mee.,

  Naam van feest Viering van... Thema Datum Oorsprong
  Imbolc Zaaifeest Vruchtbaarheid 01 feb. Keltisch
  Voorjaarsequinox / Ostara Nieuw leven (bloemen, pluimvee, kleinvee, etc.) Vruchtbaarheid 21 mrt. Streekgebonden
  Beltane / Walpurgisnacht Vruchtvaarheid / Verdrijving boze geesten Vruchtbaarheid 30 apr. Keltisch / Germaans
  Midzomer / Litha Begin van de zomer Rijping 24 juni Germaans
  Lughnasad / Lammas Eerste oogst (graan) Oogst 01 aug. Keltisch
  Herfstequinox / Mabon Oogstfeest (wijn, bier, honing, fruit, etc. ) Oogst 21 sept Streekgebonden
  Samhain / Haloween Dankfeest (oogst en overledenen) / Begin Wilde Jacht Oogst 31 okt. Keltisch
  Midwinter / Jule Terugkeer van het licht / Einde Wilde Jacht Rust 24 dec. + 12 dagen Germaans

  Esbats / Werkbijeenkomsten

  De coven bijeenkomsten waarop geen sabbat gevierd wordt, worden esbat genoemd. Deze esbats kunnen gewijd zijn aan:

  • Opleiding 
  • Magische werk
  • Divinatie & Heling
  • Maanvieringen

  Opleiding

  Wij leiden onze leden op in de basiskennis van de wicca en in het gebruik van magische rituelen en psychologische technieken volgens de door  ons ontwikkelde methode: Pragmagie (zie de pagina). Wij kennen daarin de volgende ontwikkelingsgraden:

  1. Neofiet: leert de betekenis van de jaarfeesten en de attributen van het altaar en de persoonlijk uitrusting. 
  2. Priester(es) 1e graad: leert waarin de eigen kracht ligt / lichte kant 
  3. Priester(es) 2e graad: leert de eigen kracht toe te passen op anderen en om te gaan met de eigen valkuilen / donkere kant 
  4. Hoge priester(es): beheerst de methode en kan (desgewenst) een eigen groep leiden

  Magisch werk

  De meeste vormen van magisch werk kunnen bij ons beoefend worden. Wij houden er echter wel van dat de zaken doelgericht en praktisch zijn. Wij hebben daar om een eigen methode ontwikkeld voor het pragmatisch doen van magisch werk: Pragmagie,

  Divinatie & Heling

  In het verleden ging men naar de sjamaan, medicijnman, ziener, priester, kruidenvrouw, etc. voor een blik in de toekomst, wijze raad en heling. Dat was heel normaal tot de (medische) wetenschap in de 17e eeuw het stokje overnam. Heden ten dage geven wij alleen nog advies en heling op psychologisch niveau vanuit onze achtergrond als professioneel coach. Divinatie gebruiken wij daarbij als instrument voor verkenning en basis voor heling. 

  Maanvieringen

  Traditioneel binnen wicca is de volle maan een uitgelezen moment om magische voorwerpen op te laden of magische werk te doen. Of de stralen van de Maan als weerkaatst zonlicht werkelijk energetische kracht hebben is twijfelachtig, maar zeker is wel dat haar aantrekkingskracht  eb en vloed veroorzaakt. Ook wij maken van uit de traditie van deze momenten gebruik.