Wat wij doen

Moderne hekserij / Wicca

Wicca is een neo-paganistische levensbeschouwing, een manier om je te verhouden met de het leven, de  natuur, de kosmos en de schepping. Het is een spiritueel levenspad dat zich baseert op het oeroude principes. Er zijn vele stromingen in wicca. Wij baseren ons op de hoofdlijnen oorspronkelijk door Gerald Gardner in 1954 gelanceerde vorm en hebben dat aangepast aan deze tijd.

Voor ons is moderne hekserij:

  • Verbinden met de cyclus van de natuur: Wij eren de kracht van de natuur in een cyclus van acht jaarfeesten en werken met de elementen aarde, water, vuur en lucht in onze rituelen.
  • Spiritualiteit: Wij identificeren zich als pantheïstisch, wat betekent de goddelijke kracht of energie die in alles aanwezig is. Wij komen er uit voort keren er verrijkt met levenservaring weer in terug. Deze goddelijke kracht of energie wordt in rituelen gesymboliseerd door goden uit het Griekse pantheon, met name de goden Hecate en Hermes. 
  • Persoonlijke ontwikkeling: Wij helpen onze leden zichzelf te ontdekken en te empoweren. Meditatie, divinatie en magie worden gebruikt om persoonlijke groei te bevorderen. Het uiteindelijke doel is dat je in harmoniemet de werled om je heen kan zijn wie je wilt en doen wat je wilt.

Divinatie

Divinatie, bij voorkeur met tarot of muntenorakel, is eem hulpmiddel om bij jezelf of anderen te ontdekken wat belemmeringen en valkuilen zijn, die een verdere ontwikkeling in de weg staan en daarmee te dealen. 

Magie

Magie is de kracht die in je hebt om je ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het gaat er bij ons om  eerst je doel precies vast te stellen en het SMART (= Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te maken en ritueel te bekrachtigen en het focus te geven in een magisch ritueel. Die rituele bekrachtiging kan klein zijn, maar ook groots en meeslepend. Er zijn veel vormen van rituele magie voor handen. Wij helpen je om je eigen magie te ontdekken en te gebruiken in je persoonlijke groei.

Jaarfeesten

De jaarlijkse cyclus van de natuur speelt in het neo-paganisme (= het moderne heidendom) een belangrijke rol. Dit heeft oude wortels: in vroeger tijden leefden mensen dicht bij de natuur, omdat ze voor hun overleving van de natuur afhankelijk waren. Geen of te weinig gewas / wild / vee / nakomelingen, etc. was een recept voor ondergang. Ook  u nog zijn rampen, pandemie en oorlog ook vandaag nog steeds van directe invloed onze voedselvoorziening of de betaalbaarheid daarvan.
De natuur is zowel direct of indirect hoe dan ook onze belangrijkste leverancier van (grondstof voor) voedsel en heling. De natuur was er ook al toen de mens er niet was en zal er ook nog zijn als de mens verdwenen is. Ze past zich voortdurend aan de omstandigheden aan in een voortdurende drang het leven in al zijn variëteiten voort te zetten in een cyclus van uitzaaien, ontluiken, rijpen, afsterven en opnieuw uitlopen. Soorten verdwijnen en soorten ontstaan. De cyclus van de natuur, het leven en de tijd gaat eeuwig door, maar is steeds wel aan verandering onderhevig. Deze cyclus van de wordt door vrijwel alle neo-pagans gevierd in 8 jaarfeesten (zie hieronder), die qua thema met de seizoenen meegaan en zich baseren op elementen van oude voorchristelijke tradities.