School of magick

Gradensystemen zijn in paganistische wereld bekend van de druiderij en de wicca. Zij zijn nuttig en bakenen een bepaald kennis- en ervaringsniveau af binnen je ontwikkeling als magisch student. De oorsprong van het gradensysteem ligt o.a.  in de vrijmetselarij, die het weer van de middeleeuwse gilden had overgenomen, waar de graad (leerling, gezel, meester) tot doel had om de kwaliteit te borgen. Het was niet iets wat je cadeau kreeg, je moest je wel bewijzen met het meesterstuk. Verder terug in de geschiedenis werd er ook al met graden gewerkt binnen esoterische/religieuze groepen.

In de traditionele en sommige eclectische stromingen binnen de wicca is dat in principe ook zo. Je moet bewijzen dat je het kan voordat je naar een volgende graad mag, maar hoe doe je dat en komt het wel zover?  Wij horen van zowel solitaire wiccans / heksen als leden van andere covens dat dit heel moeizaam gaat of zelfs niet lukt.

Iedereen die dat wil kan voldoende kennis opdoen om in ieder geval op een 1e graadniveau te komen, zowel alleen als in een coven. Er zijn legio boeken, websites en cursussen die je de basisprincipes van de wicca bijbrengen en die een goede handleiding vormen bij jaarfeesten en magische rituelen. Kortom de kunstjes zijn voldoende beschreven, maar de energetische en spirituele beleving kan je alleen maar aan den lijve  ervaren en niet in uit een boek halen. Het is ook voor iedereen anders. Begeleiding door iemand die het proces al doorgemaakt heeft is daarbij  onontbeerlijk.
Bij solitaire heksen strandt daar het avontuur, maar bij leden van een coven vaak ook. Covenbijeenkomsten zijn meestal afgestemd op de grootste gemene deler van de groep en ontstijgen daarom zelden het 1e graadniveau. Iemand buiten het groepswerk om op het niveau van 2e en 3e graad brengen is een proces van intensieve persoonlijke begeleiding. Dat doe je er als covenleiding niet zo maar even bij.  Immers, als je je als coven-leiding tot een minimum van 8 jaarvieringen en 8 tussenliggende thema-avonden beperkt, dan vraagt dit naast je normale leven al 16 keer tijd voor agendering, voorbereiding en uitvoering. dat is een hele belasting voor de werkende mens.     

Daarom zijn wij, Vos & Tante Beer, in 2014 onder de naam Bohemian Circle een nieuwe coven begonnen met opleiding als belangrijkste doel. Wij zijn begonnen 6 mensen op te leiden van neofiet tot 3e graads. Wij zijn daarvoor in eerste instantie teruggegaan naar de bron van de wicca, naar Gardner, om van daaruit, zoals Gardner dat zelf ook had gewild, verder te ontdekken en te ontwikkelen. De fasen daarna waren op hoofdlijnen nog wel conform de Gardnerian traditie, maar wel met elementen uit andere pagan stromingen (druiderij, sjamanisme, Griekse mysteriën, tantra).
Vier deelnemers vielen af en zijn niet verder dan de 1e graad gekomen, omdat de meer magische aspecten van de opleiding tot 2e graad niet hun pad bleek of men de 1e graad wel genoeg vond. Want, laten wij wel wezen, veel wiccans vinden een 1e graad voldoende om gezellig mee te doen met vieringen en thema-avonden. Daar is niets mis mee, maar wij zijn een opleidingscoven en wilden doorgaan tot en met de 3e graad, het meesterschap. De overige twee deelnemers hebben die graad in 2018 uiteindelijk bereikt. 

Dit traject heeft ons een schat aan ervaring opgeleverd en is geweldige leidraad voor ons verdere bestaan als opleidingscoven. Wij  richten ons vooral op de energetisch en spirituele kant van inwijdingen, rituelen en magisch werk en minder op vorm, want in de vorm liggen de meeste verschillen tussen de stromingen en daar willen wij uit blijven. De opleidingen worden op maat samengesteld en afgestemd op iemands ontwikkelingsniveau en -behoefte. De opleiding is een traject van persoonlijke begeleiding en biedt bouwstenen, advies en reflectie en groepswerk waar van toepassing. 

Momenteel hebben wij voor neofieten een Facebook Social Learning Group opgezet met een stukje persoonlijke begeleiding en hebben wij weer ruimte om nieuwe kandidaten, die al op het 1e graadniveau zitten en hierin zijn ingewijd, verder te ontwikkelen. Doorgroei naar de 2e en 3e graad heeft vooral te maken met het ontdekken en ontwikkelen van de magie in je zelf, het ontdekken van je eigen innerlijke kracht.

Men kan de opleiding volgen als solitaire heks, maar ook als lid van een andere coven. Soms is een bestaande coven nog niet gewend dat leden een bepaald stuk van hun opleiding elders doen en voelen zich misschien bedreigd in hun aanzien. Echter het kan juist heel verrijkend zijn als mensen bij ons een stukje opleiding doen en dat mee terugnemen. Het kan mogelijkheden bieden tot uitwisseling van kennis en bij elkaar eens een viering of ritueel meemaken. 
Behalve kleine bijdragen in de kosten is de opleiding gratis, omdat wij het belangrijk vinden dat wicca zich verspreidt en omdat persoonlijke ontwikkeling niet in geld is uit te drukken. 

Tante Beer, 10/2019 (aangepast 10/2020)