Divinatie

Divinatie met tarot of muntenorakel

Sinds mensenheugenis is men benieuwd naar wat de toekomst / het lot voor hen in petto heeft. Ze raadpleegden daarvoor zieners, kaartleggers, sjamanen, etc. en ook wij beiden deze dienst vandaag de dag nog. Edoch wij voorspellen geen toekomst, wij helpen je te benoemen wat je werkelijk in de weg zit bij het behalen van je doel (toekomst) en helpen je te (her)ontdekken wat voor jou het beste pad is naar dat doel.  Alle antwoorden zitten meestal al in jezelf, je kan er alleen even niet bij. Met een legging maken wij dat weer helder. Wij bieden twee vormen van divinatie:

  • de tarotlegging, alle traditionele leggingen
  • het muntenorakel, een hedendaags orakelspel, ontworpen door ons covenlid Hella Raven (zie ook contactpagina)

Wij doen het liefst legging of worp liefst als je fysiek tegenover ons zit, want wij lezen zowel jouw reacties als de kaarten of orakelmunten, maar ook per videolink is mogenlijk.

Een sessie duurt minimaal 30min. en kost € 30,00

Tarotopstelling (familie-opstelling)

De eigen familie is in onze jonge jaren van groot belang bij het verloop van ons hechtingsproces en ons besef van normen en waarden. Als daar iets mis gaat, dan neen wij dat onbewust ons leven lang mee. Dat kan problemen geven bij o.a. partnerkeuze en ons gevoel van welbevinden (bijv. het knagende gevoel dat je iets mist of niet voldoet).
De familie-opstelling van Hellinger is een beproefde methode om dit soort problematiek bloot te leggen. Normaliter gebeurt dit door personen gevoelsmatig in een ruimte op te stellen om daaruit de onderlinge verhoudingen af te lezen. Dit vraagt veel organisatie.
In plaats van personen kunnen evenwel ook tarotkaarten gebruikt worden als avatar. Dit kan op twee manieren: door een bij de persoon passende kaart te kiezen of door de blinde kant te labelen en de kaart te draaien zodra de gewenste opstelling bereikt is. Het effect is vaak overweldigend. Zodra duidelijk wat de oorzaak van je probleem is kan aan de oplossing gewerkt worden. Ook hier geldt dat de oplossing meestal al in jezelf zit. Wij helpen je alleen maar om hem te vinden. 

Een opstelling kan alleen maar goed werken als je fysiek aanwezig bent, want het gaat om jouw energie die in de opstelling gaat. Een sessie duurt minimaal een uur en kost € 60,00.

Opleiding

Divineren is als je dat voor anderen doet een vorm van coaching. Wij kunnen je dat leren. Deze opleiding gaat naast tarot en muntenorakel ook in op andere orakelvormen en op paden die inzicht kunnen geven in je eigen situatie, zoals trancereizen, externe toedieningen en necromantie (= raadplegen voorouders). Voor deze opleiding is een uitgebreid inktake gesprek nodig om vast te stellen of de opleiding geschikt voor je is.