Familieopstellingen met tarot

Veel van onze problemen komen voort uit ons systeem van herkomst: onze eigen familie. Je familie heeft in je vormingsjaren de grootste invloed op ons. Onuitgesproken spanningen, geheimen en conflicten slepen wij vaak de rest van ons leven met ons mee en kunnen bepalend zijn voor ons denken, ons handelen en het aangaan van en omgaan met relaties.  

Wie er een beetje bekend is met de familieopstellingen van Hellinger weet dat een vraagsteller onder begeleiding van een coach een aantal vrijwilligers in een ruimte opstelt, die de rol van familieleden op zich nemen. De opstellingen is zoals de vraagsteller dat ziet als de verhoudingen in de familie. Dit is bijzonder effectief en geeft zowel inzicht als heling. Vaak gebeuren er magisch dingen, zoals een vrijwilliger die spreekt in de toon van je overleden moeder, etc. Door met de personen in de opstelling te schuiven kan een betere verhouding verkregen worden, vanwaaruit heling mogelijk is. 

Zo'n opstelling vraagt een hele organisatie en is lastig uit te voeren.
Vos heeft daarom in 2006 een variant ontwikkeld waarbij de personen vervangen zijn door tarotkaarten (zie foto) .De magie zit nu in de keuze van de kaarten, die worden omgedraaid nadat de opstelling compleet is. Men kan er echter ook voor kiezen de beeldkant van de kaart voor een persoon te laten staan. Ook die keuze is veelzeggend 

Afspraak maken

Wij zijn professioneel opgeleide coaches met een rijke ervaring in  persoonlijke begeleiding.  Er is altijd eerst een intakegesprek.  Hierna kijken wij hoe en of wij verder gaan. Voel je vrij  contact met ons op te nemen. Sessieprijzen zijn inkomensafhankelijk vanaf € 30,00 per uur + eventuele onkosten.