Wicca en commercie

Wicca, hekserij, druiden en de godinnenbeweging zijn de laatste twee decennia in toenemende mate verdienplatforms geworden. Allerlei mensen, over het algemeen mensen zonder reguliere baan, werpen zich op als priester(es), heler, lichtwerker, schaduwwerker zoals zij zich tegenwoordig noemen. Allemaal hebben ze het licht gezien en bezitten ze bijzondere gaven. Om er bij te horen moet je hun cursus kopen, betalend lid worden van hun groep of bij hen in een traject, want je moet geheeld worden ook als je niet stuk bent. Dit is een fenomeen dat zo oud is als de New Age alleen het thema verandert met de mode mee. De traject vorm is verkapte therapie alhoewel zij geen opleidingen hiervoor kunnen tonen.

Voor een deel zal het in een behoefte voorzien, maar er zijn de nodige kanttekeningen bij te maken. Daarom hebben wij de websites en facebookgroepen van diverse aanbieders eens grondig bekeken.

In de eerste plaats is het commercialiseren van religie en zingevingspaden niet erg ethisch en het gebruik hiervan als lokmiddel voor het aan de man brengen van allerlei ongekwalificeerde diensten al helemaal niet.
De grondleggers van de wicca hebben een nieuwe of vernieuwde oude religie willen introduceren en hebben iedereen die zij daarvoor geschikt achtten daarin ingewijd zonder daarvoor betaald te worden. Deze kennis is van oorsprong gratis en wordt overgedragen aan mensen die daar talent en gevoel voor hadden. Ook binnen de hekserij is dit zo gegaan. De kruidenvrouw of wijze koos een familielid of bekende uit die leerling werd. Alleen het talent en de inzet bepaalde of degene ook echt een opvolger kon worden.

Lidmaatschap van een coven kost over het algemeen wel iets omdat een coven ook vaste lasten heeft (internet, verbruiksartikelen, evt. huur van een zaaltje, e.d.), maar heeft niet tot doel de covenleiding te financieren. In tegendeel, mensen die een coven of heksengroep leiden moeten het zien als een bijdrage voor een betere maatschappij en veel tijd en energie in de groep steken om een goede, veilige en gedegen basis te bieden waarin mensen kunnen leren en groeien. Alles wordt gedragen door de groepsleden en ingebracht en omdat er veel zelf gemaakt wordt kost het heel weinig.

Magisch werk voor derden (dus voor niet-leden) zoals bijv. tarotleggingen, huisreinigingen of aanbieden van aanverwante spullen, vinden gewoonlijk wel tegen betaling plaats. Dit wodt individueel door de mensen bepaald en valt buiten de coven. Ook in oude tijden beloonde men de sjamaan, de dorpsheks, de magiër in geld of natura voor verrichte diensten. Hierbij hield men ook vroeger al het redelijke in oog en telde de draagkracht van de klant mee.

Voor workshops ligt dit iets anders. Deze worden niet alleen aan de coven, maar aan de hele buitenwereld aangeboden en vaak zit er een financieel risico aan voor de organisator. Daar mag dus ook el een marktconforme prijs tegenover staan. Dit valt ook buiten de coven. Workshops voor de coven zijn thema middagen en die zijn ook naar kostprijs.

Coaching- en therapiesessies vallen in principe buiten het thema van de groep en het is ook niet ethisch om die daarmee te verbinden, vinden wij. Dat men er een normale marktconforme prijs voor berekend is  logisch, maar dan moet er ook marktconform geleverd worden en dat is waar de schoen wringt. Verre weg de meeste zogenaamde helers hebben geen enkele relevante opleiding of werkervaring op dit gebied van persoonlijke begeleiding en beroepen zich uitsluitend op hun gaven. Klanten worden gelokt door op sociale media groepen van zogenaamde uitwisselingsgroepen voor gelijkgestemden rond een thema op te zetten. Hierin promoot men de eigen toko, verwijdert mensen met te veel kritiek en vist de zwakke schapen er uit die zogenaamd geheeld moeten worden. De groepsdruk helpt mee om klanten te werven. Komt een klant psychisch in de problemen dan ontbeert men vaak de kennis en vaardigheden om de heling tot een goed einde te brengen en komt de klant er armer en met meer schade uit. Dit is minstens net zo erg als ondeskundigen kruiden te laten voorschrijven aan zieken. Daar is een wet tegen, gelukkig. Wij adviseren onze mensen altijd kritisch te blijven de betreffende heks/heler/schaduwwerker goed na te trekken en referenties en opleidingen na te vragen. Het gaat om jezelf en daarin kan je niet zorgvuldig genoeg zijn.

Samenvattend vinden wij het verdienen aan iemands religie of zingevingspad niet juist. Wij verwachten wij dat 90% van de aanbieders van cursussen en helingssessies hun beloften niet waar kunnen maken. Zeker als er veel kosten gemaakt moeten worden. Soms vormt men zelfs een potentieel gevaar voor de geestelijke volksgezondheid in het algemeen en je eigen gezondheid in het bijzonder. Social media groepen zijn er voor uitwisseling en het delen van ervaringen. Je kan elkaar helpen en steunen voor echte heling moet je naar een specialist. Regulier of alternatief dienen deze terdege opgeleid zijn en aangesloten bij een beroepsgroep om de kwaliteit te borgen.