Wicca opleidingen 

Wicca is in zijn aard een mysterietraditie. Het mysterie wordt van oorsprong mondeling overgedragen aan ingewijden. Tegenwoordig zit het mysterie niet meer in de kennisoverdracht, want die kennis is in  de afgelopen 70 jaar voldoende beschreven. Helaas is er daarbij daar ook veel onzin aan toegevoegd. Het werkelijke mysterie evenwel zit niet in de tekst, maar in de energetische en spirituele beleving.

Het belang van een goede opleiding is om te leren het kaf van het koren te onderscheiden en de juiste begeleiding te krijgen bij het ervaren van wat je geleerd hebt. Om toch enige gradatie in het niveau van opgedane kennis en ervaring aan te brengen, hanteren wij, anders dan bij Saex Wica gebruikelijk is, wel een driegraden systeem:

 • Graad 0: Neofiet - leert de basisbegrippen kennen en ontdekt of wicca/hekserij wel zijn/haar pad is
 • Graad 1: Priester(es)/Heks - kent de basis en leert om te gaan met magische werk en leert de eigen sterkten en zwakten kennen
 • Graad 2: Hoge Priester(es) - kan omgaan met de eigen sterkten en zwakten en leert met groepswerk om te gaan
 • Graad 3: Idem - kan een eigen coven te starten

Kennis is gratis

Wij hebben er veel tijd en energie gestoken in het verkrijgen van onze kennis over wicca en hekserij. Deze kennis is ons over het algemeen toegekomen zonder dat wij daarvoor hoefden te betalen en is ons gegeven door mensen die iets wilden doorgeven. Wij vinden het dan ook niet gepast om daaraan te willen verdienen. Wicca/Hekserij is een religie / zingevingspad en geen verdienmodel. 

Spullen, diensten en bepaalde workshops vallen ons inziens binnen een normaal verdienmodel, maar kennis behoort gratis te zijn. De werkelijke kosten van bijeenkomsten, website e.d. behoren onderling verdeeld te worden.

Intake gesprek

Voordat je bij ons aan een opleiding kan beginnen is een intake gesprek noodzakelijk. Wij bespreken dan:

 • wat je motivatie is om je in wicca/hekserij te willen verdiepen en/of je bij een coven aan te willen sluiten,
 • wat je achtergrond en ervaring is op het gebied van spiritualiteit,
 • wat je persoonlijke situatie is (o.a. > 18 jaar),
 • of je in je huidige omstandigheden voldoende tijd en aandacht hebt (bijv. niet in een verhuizing, zwangerschap of scheiding zit),
 • of je niet te ver weg woont om aan covenactiviteiten deel te nemen (wij houden een gebied aan dat ruwweg wordt begrensd door de N11 in het Noorden, de A27 in het Oosten, de A58 in het Zuiden en de Noordzee in het Westen).

Wicca opleiding voor neofieten

Wij bieden een volledige opleiding voor nieuwkomers in de wicca en hekserij. De opleiding is geschikt voor iedereen die zich binnen het kader van zijn/haar spirituele ontwikkeling verder in wicca, hekserij en-of magie wil verdiepen ongeacht of je solitair bent of lid van een coven en ongeacht of je bij het begin al zeker weet dat dit je pad is.

De lessen staan online en zijn te benaderen via een gesloten facebook groep: Bohemian Cirkel Studie Groep. Toegang tot de groep krijg je na het intakegesprek. Tweemaal per maand is er bij nieuwe en bij volle maan is er een online spreekuur, waarin vragen gesteld kunnen worden. Tussentijds houden wij contact over je voortgang.  Gedurende de opleiding ben je lid van de Outer Circle en verwachten wij dat je regelmatig deelneemt aan themamiddagen en vieringen (zie de agenda). 

Bij gebrekkige interesse, niet bezoeken van coven activiteiten, misbruik (schenden copyright) of wappiegedrag wordt je uit de groep verwijderd. 

De inhoud van de basiscursus bestaat uit 16 studiegidsen met samen ruim 130 lessen:

 1. Introductie van Wicca en Hekserij
 2. Jaarwiel / Jaarfeesten
 3.  Eenvoudige magie
 4. Voorbereiding van een ritueel
 5. Bondgenoten (spirits, krachtdieren e.a.)
 6. Maanmagie
 7. Werken met geestkracht
 8. Divinatie en orakel methoden
 9. Gebruiken binnen de wicca
 10. Kruiden
 11. Het grotere verband
 12. Verwante paganistische stromingen
 13. Werken in een coven
 14. De praktijk
 15. Herhalingsles ter afronding
 16. Praktijklessen n.a..v. vragen van cursisten

De bedoeling is dat de lessen leest, je in het thema verdiept (o.a. via google / youtube) en ze in praktijk probeert te brengen. Alleen dan leer je er van. Gedurende de online spreekuren kan je vragen stellen. Zodra je vindt dat je zover bent en ook wij ons daarvan overtuigd hebben, kan je in de eerste graad worden ingewijd als lid van de Inner Circle van de coven mits je het convenant onderschrijft.. 

Wicca opleiding op maat voor gevorderden

Ook voor gevorderden, die geen lid willen worden van de Inner Circle, zijn opleidingen op maat mogelijk. Hiervoor houden wij eerst een intake gesprek. Je blijft daarna lid van de Outer Circle, maar je kan voor sommige praktijklessen wel deelnemen aan sommige esbats van de Inner Circle  Afhankelijk van je vraag kan het zijn dat er kosten aan verbonden zijn.  Hieronder staat het programma waaruit je kunt kiezen. 

- Magisch werk en rituelen voor 1e en 2e graad

 1. De werking van magie conform ons concept van Pragmagie
 2. Overgangsrituelen (handfasting, scheiding, overlijden, e.v.a.)
 3. Het maken van sigils en krachtvoorwerpen
 4. Het ontdekken van je eigen kracht (1e graad) en je donkere kant (2e graad)
 5. De paden van de magie:
 • Het pad van de Expressie (o.a. dans en maskers)
 • Het pad van de Koordenmagie
 • Het pad van de Kaarsenmagie
 • Het pad van de Riten & Bezweringen
 • Het pad van de Wierookmagie
 • Het pad van de Divinatie (tarot, munten, pendel etc.)
 • Het pad van de Seksmagie
 • Het pad van de Externe toedieningen

- Opleiding tot 3e graad Hoge Priester(es) 

Als je een coven wil leiden,  dan moet  je je eerst moet verdiepen in je eigen kwaliteiten daarin. Leiden betekent niet dat anderen jou slaafse aanbidders moeten worden en ook niet dat je zelf slaafs doet wat de groep wil om maar aardig gevonden te worden. Om een groep te leiden moet je eerst je  eigen kwaliteiten en valkuilen kennen.  Wij bieden daarin begeleiding op de volgend thema's: 

 1. Overdracht en tegenoverdracht (hoe voorkom je dat je in elkaar verstrikt raakt en dat anderen onder je huid kruipen) 
 2. Omgaan met groepen

 3. Het ontwerpen van een ritueel

 4. Inwijdingsrituelen