Wicca opleidingen 

Wicca is in zijn aard een mysterietraditie. Het mysterie wordt van oorsprong mondeling overgedragen aan ingewijden. Tegenwoordig zit het mysterie niet meer in de kennisoverdracht, want die kennis is in  de afgelopen 70 jaar voldoende beschreven. Helaas is er daarbij daar ook veel onzin aan toegevoegd. Het werkelijke mysterie evenwel zit niet in de tekst, maar in de energetische en spirituele beleving.

Het belang van een goede opleiding is om te leren het kaf van het koren te onderscheiden en de juiste begeleiding te krijgen bij het ervaren van wat je geleerd hebt. Om toch enige gradatie in het niveau van opgedane kennis en ervaring aan te brengen, hanteren wij, anders dan bij Saex Wica gebruikelijk is, wel een driegraden systeem:

 • Graad 0: Neofiet - leert de basisbegrippen kennen en ontdekt of wicca/hekserij wel zijn/haar pad is
 • Graad 1: Priester(es)/Heks - kent de basis en leert de eigen sterkten en zwakten kennen
 • Graad 2: Hoge Priester(es) - kan omgaan met de eigen sterkten en zwakten
 • Graad 3: Idem - leert met groepen te werken

Kennis is gratis

Wij hebben er veel tijd en energie gestoken in het verkrijgen van onze kennis over wicca en hekserij. Deze kennis is ons over het algemeen toegekomen zonder dat wij daarvoor hoefden te betalen en is ons gegeven door mensen die iets wilden doorgeven. Wij vinden het dan ook niet gepast om daaraan te willen verdienen. Wicca/Hekserij is een religie / zingevingspad en geen verdienmodel. 

Spullen, diensten en bepaalde workshops vallen ons inziens binnen een normaal verdienmodel, maar kennis behoort gratis te zijn. De werkelijke kosten van bijeenkomsten, website e.d. behoren onderling verdeeld te worden.

Wicca opleiding voor neofieten

Wij bieden een volledige opleiding voor nieuwkomers in de wicca en hekserij. De opleiding is geschikt voor iedereen die zich binnen het kader van zijn/haar spirituele ontwikkeling verder in wicca, hekserij en-of magie wil verdiepen ongeacht of je solitair bent of lid van een coven en ongeacht of je bij het begin al zeker weet dat dit je pad is.

De lessen staan online en zijn te benaderen via deze website. Toegang krijg je na het intakegesprek. Tweemaal per maand is er bij nieuwe en bij volle maan is er een online meeting, waarin vragen gesteld kunnen worden. Tussentijds houden wij contact over je voortgang.  Het is wel de bedoeling dat je deelneemt aan een aantal vieringen (zie de agenda). 

Bij gebrekkige interesse, nooit bezoeken van coven activiteiten, misbruik (schenden copyright) of wappiegedrag wordt je van deelname uitgesloten. 

De inhoud van de basiscursus bestaat uit 16 hoofdstukken met totaal 121 lessen van gemiddeld 1 A4tje:

 1. Introductie van Wicca en Hekserij
 2. Jaarwiel / Jaarfeesten
 3.  Magie algemeen (wat is het, hoe werkt het)
 4. Magie voor beginners (Koorden-, Kaarsen- en Symboolmagie)
 5. Het Altaar
 6. Het Basisritueel
 7. Bondgenoten (spirits, krachtdieren e.a.)
 8. Maanmagie
 9. Werken met geestkracht
 10. Divinatie- en orakelmethoden
 11. Gebruiken binnen de wicca
 12. Kruiden
 13. Het grotere verband (wicca en de buitenwereld)
 14. Verwante paganistische stromingen
 15. Werken in een coven
 16. De praktijk (hoe te beginnen)

De bedoeling is dat de lessen leest, je zelf in het thema verdiept (o.a. via google / youtube) en ze in praktijk probeert te brengen. Alleen dan leer je er van. Gedurende de online spreekuren kan je vragen stellen. Zodra je vindt dat je zover bent en ook wij ons daarvan overtuigd hebben, kan je in de eerste graad worden ingewijd. 

Wicca opleiding voor gevorderden

Ook voor gevorderden is er een opleidingspakket uitgewerkt (en wordt nog steeds uitgebreid). Het programma omvat: 

 1. Werken met de elementen (in rituelen en aan je persoonlijkheid)
 2. Werken met de goden
 3. Werken aan jezelf met praktische magie (eigen kracht en zwakte)
 4. Groepsmagie (de kracht van dans, zang, maskerade)
 5. Overgangsrituelen

Als je een coven wil leiden,  dan moet  je je eerst moet verdiepen in je eigen kwaliteiten daarin. Leiden betekent niet dat anderen jou slaafse aanbidders moeten worden en ook niet dat je zelf slaafs doet wat de groep wil om maar aardig gevonden te worden. Om een groep te leiden moet je eerst je  eigen kwaliteiten en valkuilen kennen.  Wij bieden daarin begeleiding op de volgend thema's: 

 1. Overdracht en tegenoverdracht (hoe voorkom je dat je in elkaar verstrikt raakt en dat anderen onder je huid kruipen) 
 2. Omgaan met groepen

 3. Het ontwerpen van een ritueel

 4. Inwijdingsrituelen