Wicca opleidingen 

Wicca is in zijn aard een mysterietraditie. Het mysterie wordt daarbij mondeling overgedragen aan ingewijden. Tegenwoordig zit het mysterie niet meer in de kennisoverdracht, want die kennis is de afgelopen 70 jaar voldoende beschreven. Het werkelijke mysterie zit in de energetische en spirituele beleving. Belangrijk is de juiste begeleiding te krijgen. 

Wicca opleiding voor neofieten

Wij bieden een volledige opleiding voor nieuwkomers in de wicca en hekserij. De opleiding is geschikt voor iedereen die zich binnen het kader van zijn/haar spirituele ontwikkeling verder in wicca, hekserij en-of magie wil verdiepen ongeacht of je solitair bent of lid van een coven en ongeacht of je bij het begin al zeker weet dat dit je pad is.

Zolang er voor ons geen kosten aan de publicatie en communicatie zitten is de opleiding gratis. Ook wij hebben deze kennis gratis bij anderen en door zelfstudie opgedaan, dus wij vinden dat wij daar niet aan moeten willen verdienen. 

De lessen staan online en zijn te benaderen via een gesloten facebook groep: Bohemian Cirkel Studie Groep. Toegang to de groep krijg je na een intakegesprek. Tweemaal per maand is er bij nieuwe en bij volle maan is er een online spreekuur, waarin vragen gesteld kunnen worden. Tussentijds houden wij contact over je voortgang.  Bij gebrekkige interesse of misbruik wordt je uit de groep verwijderd.  

Gedurende de opleiding ben je lid van de Outer Circle van onze coven en kan je deelnemen aan themamiddagen en vieringen (zie de agenda). 

De inhoud van de cursus bestaat uit 16 studiegidsen met samen ruim 130 lessen:

 1. Introductie van Wicca en Hekserij
 2. Jaarwiel / Jaarfeesten
 3.  Eenvoudige magie
 4. Voorbereiding van een ritueel
 5. Bondgenoten (spirits, krachtdieren e.a.)
 6. Maanmagie
 7. Werken met geestkracht
 8. Divinatie en orakel methoden
 9. Gebruiken binnen de wicca
 10. Kruiden
 11. Het grotere verband
 12. Verwante paganistische stromingen
 13. Werken in een coven
 14. De praktijk
 15. Herhalingsles ter afronding
 16. Praktijklessen n.a..v. vragen van cursisten

De bedoeling is dat de lessen leest, je in het thema verdiept (o.a. via google / youtube) en ze in praktijk probeert te brengen. Alleen dan leer je er van. Zodra je vindt dat je zover bent en wij ons daarvan overtuigd hebben, kan je in de eerste graad worden ingewijd als lid van de Inner Circle van de coven.. 

Wicca opleiding op maat voor gevorderden

Ook voor gevorderden, die geen lid willen worden van de Inner Circle, zijn opleidingen op maat mogelijk. Hiervoor houden wij eerst een intake gesprek. Je blijft daarna lid van de Outer Circle, maar je kan voor sommige praktijklessen wel deelnemen aan sommige esbats van de Inner Circle  Afhankelijk van je vraag kan het zijn dat er kosten aan verbonden zijn.  Hieronder staat het programma waaruit je kunt kiezen. 

- Magisch werk en rituelen voor 1e en 2e graad

 1. De werking van magie conform ons concept van Pragmagie
 2. Overgangsrituelen (handfasting, scheiding, overlijden, e.v.a.)
 3. Het maken van sigils en krachtvoorwerpen
 4. Het ontdekken van je eigen kracht (1e graad) en je donkere kant (2e graad)
 5. De paden van de magie:
 • Het pad van de Expressie (o.a. dans en maskers)
 • Het pad van de Koordenmagie
 • Het pad van de Kaarsenmagie
 • Het pad van de Riten & Bezweringen
 • Het pad van de Wierookmagie
 • Het pad van de Divinatie (tarot, munten, pendel etc.)
 • Het pad van de Seksmagie
 • Het pad van de Externe toedieningen

- Opleiding tot 3e graad Hoge Priester(es) 

Als je een coven wil leiden,  dan moet  je je eerst moet verdiepen in je eigen kwaliteiten daarin. Leiden betekent niet dat anderen jou slaafse aanbidders moeten worden en ook niet dat je zelf slaafs doet wat de groep wil om maar aardig gevonden te worden. Om een groep te leiden moet je eerst je  eigen kwaliteiten en valkuilen kennen.  Wij bieden daarin begeleiding op de volgend thema's: 

 1. Overdracht en tegenoverdracht (hoe voorkom je dat je in elkaar verstrikt raakt en dat anderen onder je huid kruipen) 
 2. Omgaan met groepen

 3. Het ontwerpen van een ritueel

 4. Inwijdingsrituelen