Magisch werk 

Magisch werk op verzoek

Wie zijn doel met magie kracht bij wil zetten kan daarbij onze hulp inroepen. In een persoonlijk gesprek bepalen we samen wat je wil bereiken en wat jou inzet is.  Het is wel de bedoeling dat je het ritueel onder onze begeleiding zelf uitvoert. Het is immers jouw doel. Hier onder beschrijven wij hoe magie werkt. 

Pragmagie

Magie is zaken willen veranderen op basis van je wil.  Wij hebben daar een praktische methode voor ontwikkeld genaamd  Pragmagie (Wens + Wilskracht + Energie + Ritueel + Actie = Resultaat). In het kort komt het hier op neer dat je je wens onderzoekt op wat je echt wil bereiken en die vervolgens in een magisch ritueel (wils)kracht geeft. Hoe meer energie je geeft in het ritueel, hoe beter de kans van slagen. Wij beheersen verschillende soorten rituelen, van vederlicht naar zwaar en diepgaand. Uiteraard gebruik je een ritueel dat qua zwaarte in overeenstemming is met het doel. Het ritueel doet twee dingen: je programmeert je eigen brein a la NLP en je doet een bestelling bij het universum. Door een betere focus en door wat je toevalt bereik je uiteindelijk een resultaat. Of dat precies conform je wens is, hangt af van hoe SMART die wens was en hoeveel energie je erin gestopt hebt. Er is geen witte of zwarte magie. Magie is neutraal. Het is je wens die wit of zwart is.

Pragmagie is een praktische methode om een doel langs magische weg te bereiken. De methode is uit te drukken in de volgende formule:

Doel + Wilskracht + Energie + Ritueel + Actie = Resultaat

  • Doel/Wens: het hebben van een helder doel is het belangrijkste. Divinatie kan eventueel helpen om tot je echte doel te komen.
    Net als in het bedrijfsleven moet het doel SMART zijn voor het beste resultaat::

       - Specifiek: kort en helder beschreven, in het hier en nu, zonder voorwaarden (eventueel weer te geven in een afbeelding of sigil)

       - Meetbaar: het moet een merkbare verandering te weeg brengen

        - Acceptabel: voor jezelf en degenen die er bij betrokken zijn

       - Realistisch: haalbaar

       - Tijdgebonden: binnen afzienbare tijd te realiseren 

  • Wilskracht: je moet er echt voor willen gaan, het moet belangrijk voor je zijn
  • Energie: de energie die je nodig hebt om in je ritueel te steken. Kan je het alleen of is de energie van meerdere personen nodig? 
  • Bekrachtigingsritueel: het magisch ritueel dat qua intensiteit en inprenting het meeste energie bijdraagt aan het behouden van de focus op het doel.  In feite wordt het brein hier geprogrammeerd. Ook kan een krachtvoorwerp gemaakt en bekrachtigd worden. Er zijn vele magische paden beschikbaar, van heel, onschuldig tot heel intensief. 
  • Actie: Het zelf in actie gaan om je doel te behalen. De inprenting houdt je een tijd lang gefocust. Daarnaast wordt je mogelijk geholpen door het universum en vallen dingen je toe door bijzonder toeval (symchroniteit). Dat is het werkelijke geheim van magie. Zeker is dat, als je nietsdoende afwacht, er ook niets gebeurt.
  • Resultaat: het doel dat je (geheel of gedeeltelijk) bereikt hebt / datgene wat je toevalt

Wij doen magisch werk met en voor onze leden of voor derden, onder voorwaarde dat die persoon zelf mee doet. Typische doelen liggen in het vlak van relatie, werk en heling. Wij zorgen er voor dat je zelf aan het stuur van je eigen ritueel zit en dat het veilig is. De effecten kunnen evenwel onverwacht zijn, dus psychologische stabiliteit is wel een randvoorwaarde voor deelname.

Opleiding

Centraal in het magisch werk staat het bekrachtigings ritueel. Hoe sterker de bekrachtiging hoe beter het resultaat. Hiervoor hebben wij een opleiding voor gevorderden die in gaat op de steviger intensere rituelen en magie. Omdat deze opleiding nogal diep en ver gaat is dit alleen beschikbaar als wij je kennen en weten wat je beweegt om deze paden te bewandelen.