Wicca en seks

Wicca is een vruchtbaarheidsreligie en dat maakt  seksualiteit tot een centraal thema binnen de wicca (denk bijvoorbeeld aan de rituele bevruchting van de godin). Verhalen uit de begintijd van de wicca en films en boeken waarin rituele seks voorkomt versterken het beeld van seksuele losbandigheid in de paganistische wereld, maar alles is sterk overdreven en uit de context getrokken. 

In den beginne (1950-1980)

Bij de allereerste covens werden rituelen naakt (sky clad = in lucht gekleed) uitgevoerd en waren seksuele handelingen in vieringen niet ongebruikelijk.  Het was ook de tijd van de zogenaamde seksuele revolutie, waarin alles moest kunnen.

In de jaarfeesten wordt de cyclus van de natuur gevierd. In de eerste drie feesten van het jaar, Imbolc, Ostara en Beltane worden de goden gevraagd de vruchtbaarheid van planten, dieren en mensen te stimuleren. De vereniging van godin met de god stond hiervoor model. Ook uit de oudheid zijn dit soort feesten bekend en die gingen vaak gepaard met seksuele losbandigheid. In Gardner’s eerste coven werd deze vereniging naar verluid dan ook in den vleze uitgevoerd door de HPS en de HP in de zogenaamde Grote Rite en nagevolgd door de andere covenleden. Daarvandaan komt ook de nadruk op gelijke aantallen mannen en vrouwen in de coven en de aanvankelijke afwijzing van homo's en lesbo's. Later is de Grote Rite bij vieringen vervangen door de Kleine Rite.

Het naakt zijn in rituelen komt enerzijds uit Gardner’s naturistische achtergrond (zijn eerste coven bestond alleen uit naturisten) en anderzijds uit zijn misinterpretatie van laatmiddeleeuwse spotprenten van heksensabbats. Hierin werden de heksen naakt (en dat was taboe) afgebeeld om de bevolking nog meer af te schrikken. Als reden voor het naakt zijn in rituelen gaf Gardner aan dat de rituele energie niet door kleding heen komt. Kletskoek natuurlijk.   

Grote Rite & Kleine Rite

De Grote Rite wordt zoals gezegd niet meer uitgevoerd in vieringen, maar is vervangen door de Kleine Rite waarbij de HPS de kelk vasthoudt als symbool voor de vagina en de HP daarin zijn athame laat zakken als symbool voor de fallus.

De Grote Rite speelt in doorgaans passieve vorm nog wel een rol bij derdegraads inwijdingen of benoeming van een nieuwe HP(S). Het doel is de nieuwe HP(S) te binden aan de coven. DE mate van gekleedheid is afhankelijk van hoe intiem de deelnemers met elkaar zijn. Dit ritueel vindt zijn oorsprong in de heiros gamos het symbolische huwelijk tussen een nieuw stamhoofd / koning en de hoge priesteres van de leidende tempel: het huwelijk tussen het land en het godenrijk.

Sky-clad rituelen  

In de meeste covens gaat men heden ten dage gekleed, hetzij in een bij de viering passende kleding, hetzij in een lichte robe. Geheel of gedeeltelijk naakt zijn heeft nog wel een functie bij psycho-dramatische rituelen, zoals inwijding of sommige vormen van magische werk. Voorafgaand aan een inwijding of magisch werk is ritueel douchen/baden onderdeel van het programma.

Naakt zijn in een ritueel is niets te verbergen hebben voor elkaar of voor de goden. Het moet wel voor jou veilig voelen en dat is het alleen als iedereen naakt is en zijn fatsoen houdt. Naakt zijn is geen seks en ook geen uitnodiging tot seks of betasting.

Seksmagie

Deze vorm van magie is via Aleister Crowley en OTO vanuit de tantra in de wicca terecht gekomen. Het is energetisch gezien de meest krachtige vorm van magie zowel solo als in een koppel. Het is de enige nog echt seksuele activiteit binnen de wicca en wordt alleen door intimi uitgevoerd zonder toeschouwers. Seksmagie uitvoeren met niet ingewijde partners doen wij af,als zwarte magie.

Voorkomen van seksueel misbruik

Je mag er vanuit gaan dat de HPS en HP de verkeerde mensen buiten de deur weten te houden en instaan voor je veiligheid. Laat het onmiddellijm weten als er iets gebeurd wat je niet bevalt (staren, betasten, opmerkingen, etc.)

LHBT+ is OK

Omdat van seksueel contact in groepsrituelen geen sprake meer is en men inmiddels de gedachte omarmd heeft dat in iedere persoon zowel mannelijke als vrouwelijke energie zit, is er bij de meeste covens geen belemmering voor de toelating van LHBT+ers. Energetisch gezien kiest men voor de energie die het sterkst in de persoon aanwezig is. Kijkt men naar de oudheid dan was het overigens niet ongebruikelijk dat personen, die men nu als LHBT+ zou omschrijven, zich ontwikkelden tot sjamaan of ziener.