Wicca in fantasialand

Fantasie en werkelijkheid

In de hedendaagse paganistische wereld laat bijna iedereen zijn fantasie de vrij loop. Je ziet dat terug in kleding, evenementen, verhalen, televisieseries, films, etc. Wie kent ze niet: Castlefest, Elfia, Lord of the Ring, Game of thrones, Viking, etc. Hele trends in mode, muziek en kleding zijn er aan opgehangen.

De eerste helft van de vorige eeuw kende  een Germaanse trend (geïnspireerd door de voorlopers van de nazi's), De tweede helft kende een Keltische trend. Je zette 'Keltisch' voor wat de activiteit en het artikel ook was en het verkocht. Nu hebben wij de Vikingtrend en zijn de Germanen weer terug. Het is inmiddels zelfs sexy om te kunnen bogen op het feit dat Nederlandse kustbewoners samen met de Denen en de Noren op rooftocht (= op viking) gingen en dat Dorrestad een Noordse handelsstad was. Dus zelfs de historici sluiten zich bij deze trend aan. Fantasie en historische werkelijkheid lopen zeker in boeken en films vaak naadloos in elkaar over, maar ook de werkelijkheid die wij ons schetsen is gebaseerd op aannames. De werkelijkheid was zonder enige twijfel anders was dan wij ons in onze fantasie kunnen voorstellen. 

Het is overigens van alle tijden dat mensen uit de dagelijkse zorgen/sleur weg willen drijven naar een wereld van toverij en helden; denk aan Taliesin en de Arthurlegenden, de Rheingoldsagen, de sprookjes van Grimm, e.v.a. die ons voorgingen. In alle legenden, sagen en sprookjes zit een kern van waarheid, maar vaak is de oorsprong niet meer te achterhalen en dus voor velerlei uitleg vatbaar. De huidige vermaaksindustrie speelt daar uiteraard op in. 

Zolang je maar beseft dat het fantasie is of op zijn best een metafoor voor de werkelijkheid, dan is er niets aan de hand, maar je kunt niet in je fantasie leven anders eindig je als Don Quichot.   

Zijn er echt miljoenen heksen verbrand?

Er zijn sinds de vestiging van het Christendom in de 2e eeuw van de Christelijk jaartelling (die pas in 525 bedacht is)  miljoenen mensen in naam van het geloof over de kling gejaagd. Over het algemeen ging dit om groepen die het geloof anders interpreteerden. Het ging dus om ketters en niet om heksen. Als de ketters voor de Inquisitie gesleept werden, werd hekserij of omgang met de duivel wel regelmatig aan de aanklacht toegevoegd om deze kracht bij te zetten, maar het waren daarom nog geen heksen.

Na de pest pandemieën van de 13e en 14e eeuw eeuw hadden de vrouwen door gebrek aan mensen deels de rol van mannen overgenomen. Na een periode van herstel nam de mannenmaatschappij echter zijn oude plek weer in en waar dat niet vanzelf ging werd de beschuldiging van hekserij gebruikt om dat doel te bereiken. De komst van de Heksenhamer in de 15e eeuw bracht deze vervolging op gang en was doorgaans het werk van (seksueel) gefrustreerde monniken. Zij konden bij hun werk overigens op voldoende tegenwerking van zowel de bisschoppen als de wereldlijke macht rekenen, want die zaten niet te wachten op de onrust die dat veroorzaakte. 

Het bijgeloof in hekserij vond haar hoogtepunt in de periode 1560-1680. In deze periode had het wereldse gezag van zowel katholieke als protestantse huize de rol van vervolger over genomen en zag in elke tegenslag de hand van heksen of de duivel. Soms had men gewoon een zondebok nodig die als afschrikwekkend voorbeeld moest dienen soms betrof het een collectieve waanzin.

Al met al heeft het fenomeen heksenvervolging (exclusief ketters) aan zeker tienduizenden het leven gekost, waarvan 80% vrouwen. Op zich is dat al erg genoeg, maar de soms door feministische heksen geclaimde miljoenen slachtoffers is een misinterpretatie van de feiten.  

Het verbranden van heksen was ooral een Roomskatholieke liefhebberij, daarbuiten was hekserij doorgaans een werelds vergrijp waarvoor je opgehangen werd.

Zijn of waren er elfen, dwergen, reuzen en draken

Geen van deze fabelachttige wezens speelt een rol in wicca. Draken worden, vooral in de druiderij nog wel eens naar voren gebracht als symbool voor energetische krachten (rode draak /witte draak), maar daar blijft het dan bij. Elfen komen vooral voor in de Keltische mythologie waar ze de zgn. Sidhes bewonen (tijdloze ruimtes). Dwergen, kobolds en trollen zijn evenals reuzen onderdeel van de Noordse mythologie. Voor het daadwerkelijk bestaan van dwergen en reuzen is nog geen archeologisch bewijs gevonden, maar het bestaan van een prehistorisch ras van reuzen wordt wel voor mogelijk gehouden. Hoe dan ook: in de wicca spelen ze geen van allen rol.