Wicca als religie

Wicca is in de kern een hedendaagse herleving van oeroude vruchtbaarheids/natuurreligies in het jasje van Westerse esoterie a la gnostiek / neoplatonisme.

In de wicca net als in het christendom is er sprake van een drie-eenheid. Bovenaan staat het kosmische al, de kosmische intelligentie waaruit alles voortgekomen is en die in alles is. Dit al delen wij symbolisch op in een godin en een god die samen verantwoordelijk zijn voor de schepping. Deze goden staan voor alle bekende goden die door de mens gecreëerd zijn om het leven begrijpelijk te maken. Zonder de mens hebben deze goden geen macht.

In de gnostische/neoplatonische filosofie wordt het menselijk leven is begeesterd door het al. De levensvonk (ziel) daalt voor de geboorte in het lichaam in vanuit het al en keert daar na de dood van het lichaam verrijkt met levenservaring weer in terug om na loutering opnieuw geïncarneerd te worden. Het ego/de ratio ontwikkelt zich tijdens het leven en neemt de beslissingen die de levenservaring opbouwen. Het menselijk bestaan kent op basis van deze filosofie 3 niveaus: het lichamelijke materialistische, de geest (ego/ratio) en de ziel.

Het materialistisch bestaan van de ziel is wetenschappelijk niet aangetoond, maar bevindt zich wellicht op kwantumniveau, het niveau van de zogenaamde godsdeeltjes. Op dit zelfde niveau spelen zich waarschijnlijk ook de visioenen en de hogere magie af.

Wicca gaat er vanuit dat het leven cyclisch en dat de ziel na elke omwenteling van het wiel opnieuw geïncarneerd wordt net zoals de natuur zich jaarlijks herhaald in de cyclus van de seizoenen. Vruchtbaarheid is hierbij van centraal belang, dat is inherent aan een reïncarnatieleer enerzijds (immers er moeten nieuwe lichamen zijn om in te incarneren) en het praktische lichamelijk voortbestaan anderzijds (immers het lichaam moet gevoed worden).

In basis is dit de kern van de westerse esoterie zoals wij die sinds het schrift kennen. De beleving en nadere invulling hiervan is een individuele zaak, die je binnen een coven of welke verband dan ook met gelijkgestemden kunt uitdiepen.