FAQ - Veel gestelde vragen over wicca

In de ruim 10 jaar dat wij met onze covens Pragmagie en Bohemian Circle bezig zijn (en ook daarvoor al ) hebben wij veel vragen gekregen over traditie en lineage van de wicca enerzijds en de seks, drugs en rock & roll van de wicca anderzijds. Deze vragen hebben wij gebundeld tot enkele thema's, die hieronder zijn uitgewerkt. Wij sluiten af met de hamvraag: Is wicca toekomstbestendig?

Wat is het verschil tussen wicca, tovenarij  en hekserij?

Hekserij is van alle tijden. in positieve zin is de heks (m/v) de kruidenvrouw, de ziener, de wijze, de sjamaan die met de hulp van de krachten en middelen uit de  natuur of op basis van de op hem/haar overgeleverde kennis de mensen binnen zijn/haar gemeenschap ten dienste staat. Hun geloof zal hetzelfde geweest zijn als dat van de gemeenschap waarin zij leefden/leven. Hekserij is dus geen religie, maar maakt deel uit van de volkstraditie.

Tovenarij is het domein van de magiërs die op rituele wijze probeerden het belang van hun meesters te dienen. Tot in de late middeleeuwen was het normaal dat het koninklijk hof een magiër in dienst had die helende dranken moest maken, demonen moest oproepen of verdrijven of alchemie moest bedrijven. De magiërs in de westerse wereld waren doorgaans mannen van joodse, christelijke of mohammedaanse huize.  De  hedendaagse rituele magie vindt hier zijn bron.   

Wicca is een hedendaagse natuurreligie die o.a. voortborduurt op volkstradities, de oude paganistische godenwereld (Germaans, Keltisch, Grieks/Romijns) en rituele magie. 

Zijn er echt miljoenen heksen verbrand?

Er zijn sinds de vestiging van het Christendom in de 2e eeuw van de Christelijk jaartelling (die pas in 525 bedacht is)  miljoenen mensen in naam van het geloof over de kling gejaagd. Over het algemeen ging dit om groepen die het geloof anders interpreteerden. Het ging dus om ketters en niet om heksen. Als de ketters voor de Inquisitie gesleept werden, werd hekserij of omgang met de duivel wel regelmatig aan de aanklacht toegevoegd om deze kracht bij te zetten, maar het waren daarom nog geen heksen.

Na de pest pandemieën van de 13e en 14e eeuw eeuw hadden de vrouwen door gebrek aan mensen deels de rol van mannen overgenomen. Na een periode van herstel nam de mannenmaatschappij echter zijn oude plek weer in en waar dat niet vanzelf ging werd de beschuldiging van hekserij gebruikt om dat doel te bereiken. De komst van de Heksenhamer in de 15e eeuw bracht deze vervolging op gang en was doorgaans het werk van (seksueel) gefrustreerde monniken. Zij konden bij hun werk overigens op voldoende tegenwerking van zowel de bisschoppen als de wereldlijke macht rekenen, want die zaten niet te wachten op de onrust die dat veroorzaakte. 

Het bijgeloof in hekserij vond haar hoogtepunt in de periode 1560-1680. In deze periode had het wereldse gezag van zowel katholieke als protestantse huize de rol van vervolger over genomen en zag in elke tegenslag de hand van heksen of de duivel. Soms had men gewoon een zondebok nodig die als afschrikwekkend voorbeeld moest dienen soms betrof het een collectieve waanzin.

Al met al heeft het fenomeen heksenvervolging (exclusief ketters) aan tienduizenden het leven gekost, waarvan 80% vrouwen. Op zich is dat al erg genoeg, maar de soms door moderne heksen geclaimde miljoenen slachtoffers is een misinterpretatie van de feiten.  

Fantasie en werkelijkheid

In de hedendaagse paganistische wereld laat bijna iedereen zijn fantasie de vrij loop. Je ziet dat terug in kleding, evenementen, verhalen, televisieseries, films, etc. Wie kent ze niet: Castlefest, Elfia, Lord of the Ring, Game of thrones, Viking, etc. De eerste helft van de vorige eeuw kende  een Germaanse trend (geïnspireerd door de voorlopers van de nazi's), De tweede helft kende een Keltische trend. Je zette er 'Keltisch' voor en het verkocht. Nu hebben wij de Vikingtrend en zijn de Germanen weer terug. Het is inmiddels zelfs sexy o9m te kunne bogen op het feit dat Nederlandse kustbewoners samen met de Denen en de Noren op rooftocht (=viking) gingen en dat Dorrestad een Noordse handelsstad was. Dus zelfs de historici sluiten zich bij deze trend aan. Fantasie en historische werkelijkheid lopen zeker in boeken en films vaak naadloos in elkaar over, maar ook de werkelijkheid die wij ons schetsen is gebaseerd op aannames. De werkelijkheid was zonder enige twijfel anders was dan wij ons in onze fantasie kunnen voorstellen. 
Het is van alle tijden dat mensen uit de dagelijkse zorgen/sleur weg willen drijven in een wereld van toverij en helden; denk aan Taliesin en de Arthurlegenden, de Rheingoldsagen, de sprookjes van Grimm, e.v.a. In alle legenden, sagen en sprookjes zit een kern van waarheid, maar vaak is die niet meer te achterhalen en dus voor velerlei uitleg vatbaar. De vermaaksindustrie speelt daar uiteraard op in. 

Zolang je maar beseft dat het fantasie is of op zijn best een metafoor voor de werkelijkheid, dan is er niets aan de hand, maar je kunt niet in je fantasie leven anders eindig je als Don Quichot.   

Hoe verschilt Eclectische wicca van de Tradionele wicca?

Eclectisch is hij/zij die zich aan geen enkele leerschool bindt en overal het beste van neemt. Traditioneel is hij/zij die zich volledig bindt aan één leerschool. Binnen de wicca worden de Gardnerian en de Alexandrian stroming als traditioneel gezien, immers Gerald Gardner heeft wicca versie 1.0 in zijn oorspronkelijke vorm neer gezet en Alex Sanders heeft daar zijn eigen 2.0 versie uit ontwikkeld. Door hun opvolgers zijn daar allerlei zaken bij bedacht en uit geschrapt. Wat hier nog echt traditioneel aan is kan in de boeken van Gardner teruggezocht worden.

Een fenomeen dat typisch is voor de traditionele tradities is de mondelinge overdracht van kennis van HP(S) op HP(S) teruggaand tot Alex Sanders dan wel Gerald Gardner, de zogenaamde lineage. Gelukkig is er (o.a. door Gardner zelf) inmiddels meer kennis vastgelegd dan elke HP(S), behalve Tante Beer :-), kan bevatten en zijn wij niet meer afhankelijk van mondelinge overdracht. Bovendien is lineage geen garantie voor kwaliteit. Van Gardner is bijvoorbeeld bekend dat hij, gedreven door hoge leeftijd en de wens wicca zo snel mogelijk te verbreiden, HPSen in slechts een paar sessies tot en met de derde graad inwijdde zonder significante opleiding. Dit nog los van de vraag of ze over voldoende didactische vaardigheden beschikten.

Wat betreft onze eigen lineage: Tante Beer komt uit de Alexandrian coven van Tante Toet en Vos is ingewijd door een HPS uit de Saxon Wicca van Raymond Buckland. 

Wat is de kwaliteit van zelf-inwijding?

Conform de Saxon Wicca kan je jezelf inwijden als neofiet. Moderne heksen doen dat meestal ook. Soms kan dat een enorme spirituele belevenis zijn. Echter je kan  jezelf geen ontwikkelingsgraden toekennen. Om te toetsen of je geen dingen gemist hebt in je ontwikkeling is het altijd slim om bij een ervaren HPS of HP te rade te gaan. Uiteraard kan je solitair rituelen uitvoeren en magie bedrijven, maar bedenk wel dat met een partner of een groep je een hoger energetisch niveau kan bereiken.

Werken wij gekleed of naakt (skyclad)?

Volgens Gardner moeten heksen naakt werken anders werkt de magie niet. Waarschijnlijk baseerde hij zich op oude tegen de hekserij gekeerde afbeeldingen, waarin naakte heksen rond een vuur dansen in aanwezigheid van dhr. B. Elzebub, als persiflage op de Gehoornde God.  Bovendien was hij een fervent naturist en kon het naakt vrouwelijk schoon hem wel bekoren. In de meeste oude filmpjes over de vroege dagen van de wicca zijn de participanten dan ook naakt. Dit moet overigens mede gezien worden in de maatschappelijke context van de jaren '60 en '70 waarin de naoorlogse generatie de taboes op naaktheid en seks samen met andere maatschappelijke bekrompenheden van zich af geschud had..

Nu leven wij in andere tijden. Naaktheid wordt nu geassocieerd met gevaar voor seksueel misbruik en ook schaamte voor het eigen lichaam (te dun, te dik) staat weer op het menu. Wij hebben er daarom voor gekozen de rituelen uit te voeren in voor een eenvoudige robe. Iedereen is daarmee. Wij adviseren er niets of zo min mogelijk onder aan te doen, dan zit dat ook niet in de weg bij energetisch werk. Bij inwijdingen verschijnt men wel naakt voor de god(in) en krijgt men bij toelating de robe uitgereikt.   

Wicca heeft een seksueel imago. Hoe komt dat? 

Wicca is een natuur/vruchtbaarheidsreligie. De vertaling daarvan in de cyclus van seizoensfeesten culminerend in de Grote Rite en het gebruik van Seksmagie geven Wicca een uitgesproken seksuele connotatie. Zonder seks geen leven, niet in het mensenrijk, niet in het dierenrijk en niet in het plantenrijk. Bovendien is seksuele losbandigheid bij bepaalde seizoensfeesten van alle tijden, daarvoor hoef je niet verder terug te gaan dan de boerenkermissen en carnaval.

De Grote Rite
In de seizoensfeesten wordt de creatie van nieuw leven uit het samenkomen van god en godin (in de persoon van de HP(S)) vormgegeven in de Grote Rite. Evenzo vindt bij derde graad inwijdingsriten de vereniging van de kandidaat met de god(in) in de persoon van de (HP(S)) plaats via de Grote Rite. Hoewel dat niet de insteek van Gardner was, is het heden ten dage gebruikelijker dat de Grote Rite passief (zonder penetratie) wordt uitgevoerd of vervangen wordt  door de Kleine Rite.  
De oorsprong van de Grote Rite bij inwijdingen ligt in de Hieros Gamos, de heilige bruiloft tussen een nieuwe koning/stamhoofd en de priesteres van de heersende tempel. Daarmee werd de band tussen het land en het goddelijke bekrachtigd. 

Kleine Rite

In de Kleine Rite staan kelk en athame symbool van het vrouwelijke en het mannelijke geslacht en wordt de geslachtsdaad voltrokken door de athame in de kelk te steken.

De seksmagie

Het Pad van de Seksmagie is bijna in zijn geheel vanuit de Hindoeïstische tantra-yoga in de wicca terecht gekomen. De tantra is In de 19e eeuw in het Engels vertaald uit het Sanskriet en heeft vanuit India haar weg naar Europa gevonden. In de tantra-yoga eren de partners het goddelijke in elkaar en komen uiteindelijk samen in een seksuele extase waarin men in contact komt met het universeel goddelijke. Via Golden Dawn, Ordo Templi Orientalis (OTO), Alexander Crowley en Gerald Gardner heeft de tantra haar weg gevonden naar de wicca. Het Pad van de Seksmagie is bijzonder krachtig, maar wordt liefst alleen tussen intimi gepraktiseerd, anders wordt het zwarte magie.

Worden er drugs gebruikt in de wicca?

Het Pad van de Externe Toedieningen gaat over het bereiken van een magische transstaat door het gebruik van natuurlijk hallucinerende middelen, zoals vliegzalf (ja, het wordt nog gemaakt), paddo-extracten en dergelijke. Het is iemands eigen keuze dit pad op te gaan en wie dat wil moet zelf de spullen aanschaffen en innemen. Het is niet verslavend, ook niet giftig, maar je kan in transstaat wel ongelukkige dingen doen of in een bad trip terechtkomen . Wij hebben daar ervaring mee en kunnen je begeleiden. 

Een interessante serie over het het gebruik van hallucinerende planten kan je hier bekijken, maar: don't try this at home.

Is wicca toekomstbestendig?

Het zal moeten blijken of wicca in zijn huidige vorm de covid-19 crisis overleeft. Groepsbeleving en gezamenlijk energetisch werk zijn belangrijke aspecten van wicca. Als dit wegvalt dan valt eigenlijk de bodem uit wicca, want online sessies kunnen dit niet vervangen. Met hekserij ligt dit anders, want dat is veel meer een individuele beleving. Mochten de covid-19 beperkingen lang aanhouden, dan zal de hekserij blijven, maar zal wicca samen met de huidige generatie HP(S)en van het toneel verdwijnen en wellicht vervangen worden dooroude paganistische religies die men individueel kan beleven, zoals bijvoorbeeld de religie rond Hecate.

De huidige anti-discriminatiegolf / emancipatiegolf heeft met wicca niets uitstaande. Iedereen is welkom, maar wicca is wel een westerse natuurreligie met westerse cultuurhistorische waarden. Wie een andere religie aanhangt of geen binding voelt met de westerse achtergrond er van, zal zich niet aangetrokken voelen tot wicca en blijft vanzelf weg. Uitsluiting begint dus bij jezelf. All lives matter!!!