Pragmagie / Pragmatisch magisch werk 

Iedereen binnen wicca en hekserij is altijd vol van het doen van magisch werk volgens het enen of het andere ritueel. Echter, vaak ontbreekt het aan een realistisch doel en wordt het rituelen om het rituelen. Dat heeft ons er toe aangezet om een methode neer te zetten die voor alles bijdraagt aan het neerzetten van praktisch haalbare doelen. Deze methode hebben wij Pragmagie genoemd. Pragmagie is samengesteld uit de woorden ‘pragmatisch’ en ‘magie’. Deze laten zich als volgt definiëren:

  • Pragmatisch is ‘dat wat gericht is op doel en bruikbaarheid’
  • Magie is ‘een techniek die de mens in staat stelt gebeurtenissen te beïnvloeden in de subjectieve en/of objectieve werkelijkheid’.

Pragmagie is dus een praktische methode om een doel langs magische weg te bereiken. De methode is uit te drukken in de volgende formule:

Doel + Visualisatie + Wil + Bekrachtiging + Actie = Resultaat

  • Doel: het hebben van een helder doel is het belangrijkste. Divinatie kan eventueel helpen om tot je echte doel te komen.
    Net als in het bedrijfsleven moet het doel SMART zijn voor het beste resultaat::

       - Specifiek: kort en helder beschreven, in het hier en nu, zonder voorwaarden (eventueel weer te geven in een afbeelding of sigil)

       - Meetbaar: het moet een merkbare verandering te weeg brengen

        - Acceptabel: voor jezelf en degenen die er bij betrokken zijn

       - Realistisch: haalbaar

       - Tijdgebonden: binnen afzienbare tijd te realiseren (max. 3 maanden)

  • Visualisatie: je moet je kunnen inbeelden in de situatie dat het doel bereikt is. Hoe ziet het er dan uit, hoe voel je je dan, wat ruik je dan, wat doe je dan anders…….?
  • Wil: je moet er echt voor gaan
  • Bekrachtiging: het magisch ritueel dat qua intensiteit en inprenting het meest bijdraagt aan het behouden van de focus op het doel.  In feite wordt het brein hier geprogrammeerd. Ook kan een krachtvoorwerp gemaakt en bekrachtigd worden. De volgende paden zijn geschikt voor bekrachtiging: 

       - Het pad van de Expressie (o.a. dans en maskers)

       - Het pad van de Koordenmagie

       - Het pad van de Kaarsenmagie

       - Het pad van de Riten & Bezweringen

       - Het pad van de Wierookmagie

       - Het pad van de Seksmagie

       - Het p[ad van de Zweep

  • Actie: de acties die je moet ondernemen om je doel te behalen, achterover leunen en wachten tot je iets toevalt is geen optie
  • Resultaat: het doel dat je (geheel of gedeeltelijk) bereikt hebt / datgene wat je toevalt

Magie is dus vooral een psychologisch proces, dat het beste werkt als je doelen voor jezelf of een naaste stelt. Het universum laat zich weinig gelegen liggen aan magie voor regen in Australië of het afbuigen van een storm. Het magisch ritueel focust je brein of dat van een direct betrokkenen voor een tijdje, waardoor dingen die je dichter bij je doel brengen meer opvallen of waardoor je gedrag verandert. 

Een boek is in de maak.