De Coven

De coven bestaat uit een Inner Circle van leden met 1e, 2e of 3e graad leden en een Outer Circle van trainees. Trainees zijn neofieten, solitaire heksen en leden van andere covens. De leden van de Inner Circle stellen zich voor op de INNER CIRCLE pagina.

Lid worden

Voor toetreding tot de Inner Circle moet de eerste graad behaald zijn, moet je 24 jaar of ouder zijn en het CONVENANT van de coven onderschrijven. Voor toetreding als neofiet in de Outer Circle is dat niet nodig. In beide gevallen volgt er na aanmelding via de CONTACT pagina eerst een intake-gesprek met de covenleiding. Kritisch denken is prima, maar extremisten van welke politieke of religieuze overtuiging dan ook zijn bij ons niet op hun plaats.

Wij werken met een gradensysteem om de kwaliteit van de persoonlijke ontwikkeling te borgen:

 • Neofiet: heeft gezonde belangstelling en doet basiskennis op
 • 1e graad Priester(es: heeft de basiskennis en doet ervaring op met rituelen en magie
 • 2e graad Hoge Priester(es): heeft ervaring met rituelen en magie en leert de eigen kracht en donkere kant kennen
 • 3e graad Hoge Priester(es): kent zichzelf en is in staat kennis over te dagen en rituelen te leiden 

Sabbats: de viering van het Jaarwiel 

Wcca is een vruchtbaarheidsreligie waarvan het vieren van  de vier Kelitsche seizoensfeesten de jaarlijks hoogtepunten zijn. Later zijn daar de vier zonnefeesten aan toegevoegd en zo is een cyclus van 8 feesten of sabbats ontstaan.

Wij zijn geen Oude Kelten en voor ons begint het jaar en de neiuwe cyclus gewoon op 1 januari. Deze vieringen zijn bij ons open voor zowel Inner Circle, Outer Circle als genodigden. Soms organiseren wij deze feesten niet zelf , maar bezoeken bij de viering van andere covens of organiseren het samen.
Zie de kolom Agenda voor exacte datums. Graag van te voren aanmelden, kom in gepaste kleding en neem eten en drinken om te delen mee,

  Naam van feest Viering van... Thema Datum Oorsprong Agenda 2021
  Imbolc Zaaifeest Vruchtbaarheid 01 feb. Keltisch ntb
  Voorjaarsequinox / Ostara Nieuw leven (bloemen, pluimvee, kleinvee, etc.) Vruchtbaarheid 21 mrt. Streekgebonden ntn
  Beltane / Walpurgisnacht Vruchtvaarheid / Verdrijving boze geesten Vruchtbaarheid 30 apr. Keltisch / Germaans ntb
  Midzomer / Litha Begin van de zomer Rijping 24 juni Germaans ntb
  Lughnasad / Lammas Eerste oogst (graan) Oogst 01 aug. Keltisch ntb
  Herfstequinox / Mabon Oogstfeest (wijn, bier, honing, fruit, etc. ) Oogst 21 sept Streekgebonden ntb
  Samhain / Halloween Dankfeest oogst en herdenking overledenen / Begin Wilde Jacht Oogst 31 okt. Keltisch ntb
  Midwinter / Yule Terugkeer van het licht / Einde Wilde Jacht Rust 24 dec. + 12 dagen Germaans ntb

  Esbats: Magisch werk, Divinatie & Heling, Volle Maan vieringen

  De Esbats zijn de werkbijeenkomsten van de Innec Circle. Naast het maken van rituele benodigdheden houden wij ons bezig met een aantal activiteiten ter verbetering van onszelf en onze naasten:

  Magisch werk

  Het verrichten van magische werk om het behalen van doelen te ondersteunen voor onszelf en onze naasten. De meeste vormen van magisch werk kunnen door ons bedreven worden. De vorm is afhankelijk van de benodigde energie. Wij houden er  wel van dat de zaken doelgericht en praktisch zijn. Wij hebben daarom een eigen methode ontwikkeld voor het pragmatisch doen van magisch werk: PRAGMAGIE,

  Divinatie & Heling

  In het verleden ging men naar de sjamaan, medicijnman, ziener, priester, kruidenvrouw, etc. voor een blik in de toekomst, wijze raad en heling. Dat was heel normaal tot de (medische) wetenschap in de 17e eeuw het stokje overnam. Heden ten dage geven wij alleen nog advies en heling op psychologisch niveau vanuit onze achtergrond als professioneel coach. Wij gebruiken divinatie m.b.v. tarot en muntenorakel daarbij als instrument voor verkenning en het zoeken naar het uitgangspunt voor heling. 

  Maanvieringen

  Traditioneel binnen wicca is de volle maan een uitgelezen moment om magische voorwerpen op te laden of magische werk te doen. Of de stralen van de Maan als weerkaatst zonlicht werkelijk energetische kracht hebben is twijfelachtig, maar zeker is wel dat haar aantrekkingskracht  eb en vloed veroorzaakt. Ook wij maken van uit de traditie van deze momenten gebruik.